Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Designforskning på SDU skal styrke den bæredygtige omstilling

Ny EU-Horizon bevilling til Marie Skłodowska-Curie Ph.d. Netværket CoDesign4Transitions

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 19-01-2024

Lektor Eva Knutz og Professor Thomas Markussen fra Enheden for Social Design ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab har modtaget en EU-bevilling til et nyt Marie Skłodowska-Curie Ph.d.-netværk med titlen ”Sustainable Transitions through Democratic Design”, forkortet CoDesign4Transitions. Målet med netværket er, gennem co-design og participatoriske forskningsmetoder, at gøre den offentlige sektor, industrien og civilsamfundet bedre i stand til at tackle fremtidens samfundsudfordringer.

Samlet set opstartes der i perioden 2024-2027 13 Ph.d.-stillinger ved 8 forskellige universiteter i Europa, heriblandt SDU.

CoDesign4Transitions netværket vil give Ph.d. kandidater mulighed for at tilegne sig nye tværdisciplinære forskningskompetencer og metoder i krydsfeltet mellem co-design, demokratisk innovation, service- og systemdesign, social design, bæredygtighed og klimaomstilling i et samarbejde mellem forskellige fagområder og sektorer.

CoDesign4Transitions opererer med såkaldte 'udstationeringer' i forskellige praksispartnerinstitutioner. Ph.d.-stillingen ved SDU, der har fokus på cirkulær design, bæredygtighed og niche innovation, vil omfatte udstationeringer hos henholdsvis Dansk Design Center i 3 måneder og Climate-KIC i 6 måneder. Formålet med udstationeringerne er at forankre forskning i et tæt samarbejde mellem universitetet og praksispartnere. Herigennem vil Ph.d. kandidaterne opnå karrieremuligheder i tilknytning til organisationer i Europa, der på forskellig vis arbejder med bæredygtige fremtider.

Udover SDU, omfatter netværket Aalborg Universitet, SWPS University, Vrije Universiteit, RMIT Europe, Politecnico di Milano, University of the Arts London and Moholy-Nagy Muveszeti Egyetem, Ungarn.

Netværket ledes af Professor Lucy Kimbell, University of the Arts London og Professor Marzia Mortati, Politecnico di Milano.

Mød forskeren

Lektor Eva Knutz er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Mød forskeren

Professor Thomas Markussen er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Læs mere om projektet

Her kan du læse mere om både projektet CoDesign4Transitions og Ph.d.-stillingerne

Gå til siden

Redaktionen afsluttet: 19.01.2024