Skip to main content
DA / EN

Meritankenævn

Meritankenævn

Meritankenævnet behandler sager i forbindelse med anke over studienævnets afgørelser om afslag eller delvis afslag på merit, herunder forhåndsmerit.

Studienævnets afgørelse om afslag eller delvis afslag på merit, kan indbringes for meritankenævnet, hvis klagen vedrører den faglige vurdering. Det gælder dog ikke studienævnets afgørelse om afslag eller delvis afslag på merit for udenlandske uddannelseselementer, der kan indbringes for Kvalifikationsnævnet.

Anken skal være skriftlig og begrundet og indgives senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Juridisk Kontor er sekretariat for meritankenævnet.

Meritankenævnet nedsættes af rektor.

Henvendelse kan ske til Juridisk Kontor - jura@sdu.dk.

Adgang til Bekendtgørelsen om ankenævn.

Sidst opdateret: 05.07.2024