Skip to main content
Overvægt

Spørg eksperten om social ulighed og overvægt

Hvad betyder social ulighed for risikoen for overvægt i barndommen?

Af Katrine Findsen, , 28-01-2019

Allerede fra meget små kan vi se en rød tråd i sammenhængen mellem overvægt og social ulighed. Spædbørn mellem seks og ti måneder, hvis forældre ingen uddannelse har, er oftere overvægtige eller svært overvægtige, mens spædbørn af forældre med en lang videregående uddannelse, oftere er normalvægtige.

Når børn starter i skolen og er omkring seks år, er der 22 procent overvægtige eller svært overvægtige blandt de børn, hvis forældre ikke har en uddannelse

Trine Pagh Pedersen, projektleder Databesen Børns Sundhed

Det viste den sundhedsprofil, som Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har udarbejdet for Region Hovedstaden. Profilen omfatter data for over 12.000 spædbørn i Region Hovedstaden født i 2016. Den viser, at ni procent af de spædbørn, hvis forældre ikke har nogen uddannelse, er overvægtige eller svært overvægtige, mens det kun gælder tre procent af de børn, hvis forældre har en lang videregående uddannelse.

Data stammer fra sundhedsplejerskerne

  • Sundhedsprofilen er udarbejdet i samarbejde med Databasen Børns Sundhed. Databasen Børns Sundhed har bidraget med data fra sundhedsplejerskernes journaler til rapporten.
  • Profilen omfatter data for 12.719 spædbørn født i 2016 og data for 5.308 børn og 3.296 unge, der er undersøgt ved ind- og udskolingen i skoleåret 2016/17 i Region Hovedstaden.
  • Ud over vægtstatusgiver profilen et generelt billede af sundhed og trivsel blandt børn og unge i Region Hovedstaden.

Når vi ser på den gruppe børn, der startede i skole i skoleåret 2016/17, kan vi se en markant forskel mellem børnene af forældre i de to uddannelsesgrupper, og den absolutte forskel stiger, som børnene bliver ældre.

Når børn starter i skolen og er omkring seks år, er der 22 procent overvægtige eller svært overvægtige blandt de børn, hvis forældre ikke har en uddannelse. Det gælder kun otte procent blandt børn af forældre med en lang uddannelse.

Når børn når udskolingen, er andelen henholdsvis 27 og 11 procent. 

Fordi social ulighed allerede er en udfordring i barnets første leveår, og fordi den absolutte forskel i uligheden øges hos de ældre børn, er det vigtigt med tidlige indsatser for at forebygge den sociale ulighed i overvægt.

Mød forskeren

Trine Pagh Pedersen fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, er projektleder for Databasen Børns Sundhed. Databasen er et samarbejde mellem sundhedsplejersker fra 34 kommuner og Statens Institut for Folkesundhed. Databasen udgiver hvert år to temarapporter baseret på sundhedsplejerskedata, og derudover udarbejdes der kommune- og regionsrapporter på baggrund af dataene. Derudover kan forskere ansøge om brug af data til videnskabelige formål.

Se Trines profil

Redaktionen afsluttet: 28.01.2019