Skip to main content
Køn

Spørg eksperten om køn

Kan vi forenklet tale om mænd og kvinder – eller er køn blot en social konstruktion?

Af Katrine Findsen, , 20-02-2020

Køn er genstand for evig debat, men hvordan er vi kommet fra to køn til de mange køn, vi ser i dag?

Køn er og har altid været virkelig mange ting. Og måske er det rigtigt, at det aldrig nogensinde tidligere har været så mangfoldigt. Der tales og tænkes utrolig meget om køn. Alle synes at have en mening om det. Og for de fleste opleves kønnet som en helt central og naturlig del af, hvem de er.

Man forestillede sig, at biologiske køn var uforanderlige, mens sociale køn kunne ændres gennem politisk handling

Dag Heede, lektor

Køn er altså både en umiddelbar og meget personlig oplevelse og et komplekst og politisk ladet forskningsfelt. Køn er både en erfaring, næsten alle har en fast mening om, og et forskningsfelt, man kan fordybe sig i i årevis. Noget både tilsyneladende enkelt og intuitivt og noget, der bliver mere og mere komplekst, jo mere man reflekterer over det.

I forrige århundrede var det hyppigt i kønsforskningen at opdele kønnet i to kategorier: et biologisk køn (på engelsk “sex”) og et socialt køn (“gender” på engelsk). For især feminister i 70’erne og 80’erne var det vigtigt at vise, at meget af det, vi troede var “medfødt” hos henholdsvis mænd og kvinder, i virkeligheden skyldtes sociale faktorer som opdragelse og kønsroller. Det kom sig af, at man forestillede sig, at biologiske køn var uforanderlige, mens sociale køn kunne ændres gennem politisk handling.

I dag sættes der spørgsmålstegn ved denne skelnen. Biologisk køn opleves ikke længere som uforanderligt og “skæbne”, mens sociale strukturer godt kan “afsløres” som menneskeskabte, uden at de derved er nemme at slippe af med. Populært udtrykt kan man spørge sig selv, hvad der er lettest i dag: at skære dilleren af eller at afskaffe patriarkatet?

Mød forskeren

Dag Heede er lektor på Institut for Kulturvidenskaber og leder af forskningsgruppen SuKK (Sundhed, Køn, Krop og Reproduktion). Dag Heede beskæftiger sig særligt med forholdet mellem litteratur, køn og seksualitet.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.02.2020