Skip to main content

Stor opbakning til SDU’s optagelsestest

På en lang række af SDU’s bacheloruddannelser skal kommende studerende nu gennem test og samtaler, før de kan blive optaget på deres drømmestudie.

Det har dog ikke afskrækket ansøgerne, at SDU nu skruer op for kravene til at blive optaget gennem kvote 2.

I år har 8.050 personer søgt en SDU-uddannelse gennem kvote 2. Det er en stigning på fem procent i forhold til året før. Samtidig har der været en fremgang på 12 procent af unge, der har SDU som førsteprioritet.

Der har især været en øget søgning mod jura, statskundskab, datalogi, erhvervsøkonomi HA samt på en række ingeniøruddannelser — alle områder, hvor SDU nu indfører test.

— Vi er meget glade for, at de unge mennesker tager så godt i mod vores nye optagemodel. Men det væsentligste for os er ikke hvor mange, der deltager i testen. Vores fokus er at give deltagerne en god oplevelse, når de møder os første gang. Og vores langsigtede mål er at mindske vores studerendes frafald og øge antallet af studerende, der gennemfører på normeret tid, siger rektor på SDU Henrik Dam.

Et par museklik er ikke nok

SDU vil med optagelsestesten i foråret give kommende studerende en større bevidsthed om, hvad det kræver at læse på universitetet.

Når en ansøger aktivt tilmelder sig og møder op til en test på SDU, er det en god indikation på, at hun eller han har reflekteret over sit uddannelsesvalg og er villig til at yde en indsats for det.

— Vi synes ikke, at det er nok at sidde derhjemme og klikke med musen, når man træffer en så vigtig beslutning om sin fremtid. Vi vil gerne møde vores kommende studerende og sikre os bedst muligt, at de har evnerne og viljen til at gennemføre en universitetsuddannelse, siger Henrik Dam.


Optagelsestest

SDU indfører test og samtaler på 59 bacheloruddannelser, fordelt på alle universitetets fem fakulteter. Ansøgere kan fortsat komme ind alene på deres karaktergennemsnit gennem kvote 1, men SDU forventer, at karakterkravene på flere uddannelser vil stige. Testen finder sted 22. og 23. april 2017.

Redaktionen afsluttet: 20.03.2017