Skip to main content
Skovrydning

En tredjedel af verdens træ-arter er udrydningstruede

Ny rapport om tilstanden blandt verdens træer er en øjenåbner, mener planteekspert på SDU.

Af Birgitte Svennevig, , 20-09-2021

Træer kan andet end at optage Co2 og se godt ud. Der findes fx arter, der producerer stoffer, som har revolutioneret lægevidenskaben: Piletræet har fx givet os salicylsyre, som er fast bestanddel i smertestillende medicin og stillehavstaksen har givet os taxol, som bruges til kræftbehandling.

- Mennesket har kendt til træers lindrende eller helbredende indholdsstoffer i årtusinder, men der findes stadig arter, som endnu ikke er blevet videnskabeligt analyseret på en måde, der kan afdække deres potentielle medicinske potentialer. Dem kommer vi aldrig til at kende og få gavn af, hvis de uddør.

Sådan siger planteøkolog Johan Dahlgren, der er lektor på Centre on Population Dynamics og Biologisk Institut, Syddansk Universitet.

En udryddet træ-art kan starte en lavine

Han hentyder til en ny rapport fra et internationalt forskerhold, der konkluderer, at 17.510 træ-arter er i fare for at uddø, og 142 er allerede uddøde. 

Tabet af potentielle ny medicinske stoffer er ikke den eneste konsekvens af færre træ-arter på Jorden.

- Alle træ-arter er tilpasset forskellige miljøer og indgår i økosystemer og i samspil med en masse andre planter, svampe, dyr, bakterier, osv. Hvis en enkelt træ-art forsvinder, er der risiko for også at miste de andre arter, der lever af eller i det træ, og det kan altså starte en lavine, som kan påvirke hele økosystemet, forklarer han.

Hvis en træart forsvinder, er der risiko for at miste de andre arter, der lever af eller i det træ. Det kan altså påvirke hele økosystemet

Johan Dahlgren, lektor

Med til billedet hører naturligvis, at planter og træer er grundlaget for livet på jorden. Såvel mennesker som dyr har kun gunstige livsbetingelser, hvis planter og træer producerer ilt og organisk materiale via fotosyntesen.

Ingen truede arter i Danmark

Der findes 58.497 træ-arter i verden, og de dækker ca. 31 pct. af klodens landoverflade. Diversiteten er størst i Central- og Sydamerika, efterfulgt af de tropiske dele af Sydøstasien og Afrika.

Tropisk Afrika er hjem for de fleste truede arter, mens Danmark og resten af verdens tempererede egne har relativt få arter og så godt som ingen truede arter (til gengæld har vi en ret høj diversitet, når det gælder planter, der ikke er træer).

I Danmark vokser der 43 forskellige træ-arter, og iflg. rapporten er ingen af dem truede.

- Vi har dog arter, som er faldet i antal. Det gælder fx asketræet, som har været hærget af en aggressiv svampesygdom, siger Johan Dahlgren.

Vi tager træernes plads

Den største trussel mod verdens træ-arter er dog ikke sygdomme, men at deres vokseplads på Jorden forsvinder. I løbet af de sidste 300 år er den skovbevoksede del af kloden svundet ind med ca. 40 pct.

Træernes vokseplads er i dag inddraget til landbrug, skovdrift, husdyrhold, bebyggelse, minedrift og lign.

- Det er et højt tal, som rapporten præsenterer, når den beskriver næsten 30 procent af alle træ-arter som udrydningstruede. Selvom vi tager højde for, at nogle af dem måske ”blot” er i tilbagegang og ikke nødvendigvis direkte truet af udryddelse, er det stadig en meget høj andel, mener Johan Dahlgren og fortsætter:

- Medmindre vi gør noget for de mange truede arter på Jorden – ikke kun træer – vil vi se en omfattende miljø-effekt. Jeg håber, at denne rapport kan være en øjenåbner, siger Johan Dahlgren.

 

Mød forskeren

Johan Dahlgren er ekspert i plantedemografi og han forsker bl.a. i hvordan miljøet påvirker planters liv og udbredelse.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.09.2021