Skip to main content
DA / EN
Kvinder i forskning

Kvinder i forskning: Mette Søgaard Nielsen

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts kan du her møde en række kvindelige forskere fra SDU og blive klogere på, hvordan de ser på det at være kvinde i forskningsverdenen.

Af Katrine Findsen, , 12-03-2021

Mette Søgaard Nielsen

Mette, mesn@sam.sdu.dk, er lektor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Hun forsker i, hvordan iværksættere gør brug af og påvirkes af deres netværk, når de starter virksomhed. Herudover interesserer hun sig for, hvordan iværksætteres adfærd påvirkes af forskellige typer af følelser, og hvordan netværket kan være kilde til en række forskellige følelser - både positive og negative.

Der er en generel forestilling om, at forskningsverdenen er mandsdomineret. Er det en forestilling, du kan genkende? Og hvordan har du selv oplevet at gøre karriere i en ’mandeverden’?

Jeg er klar over, at den forestilling eksisterer, og at den er en stor udfordring for kvinder flere steder. Det er dog ikke noget, som jeg oplever i min egen hverdag som forsker - hverken lokalt på mit eget institut eller mere bredt i forskningsmiljøet internationalt inden for mit felt. Jeg har derfor aldrig set det som om, at jeg gør karriere i en 'mandeverden', tværtimod. Jeg er dagligt omringet af ambitiøse og inspirerende kvinder - og mænd.

Jeg er dagligt omringet af ambitiøse og inspirerende kvinder - og mænd.

Mette Søgaard Nielsen, lektor

Hvem er dine største forbilleder? Har du nogen, du spejler dig i?

Mine forbilleder er meget lokale. Selvom det efterhånden er en del år siden, at jeg færdiggjorde min ph.d., er min tidligere ph.d.-vejleder Kim Klyver stadig mit største forbillede. Han har en helt unik evne til at løfte andre mennesker omkring sig og inspirere gennem sin egen forskning, samtidig med at han bevarer jordforbindelsen.

I vores arbejde på universitetet har vi ofte mange forskellige typer af opgaver, og derfor naturligt også forskellige mennesker, som vi spejler os i. Jeg tror især, at jeg i de seneste år har indset, at styrken ligger i at kunne definere sin egen rolle som forsker og løbende udvikle sig.

Hvad drømmer du om at opnå med din forskning?

Jeg drømmer om at gøre en forskel - det gør vi nok alle sammen. Man kan gøre en forskel på mange måder, og det inspirerende ved vores arbejde som forskere er netop, at vi har mulighed for at sætte vores aftryk i både teori og praksis. Fra et teoretisk perspektiv drømmer jeg om, at mine idéer og min forskning hjælper med at flytte forskningsfeltet og gøre os klogere på netværkets vigtige rolle i opstartsprocessen for iværksættere. Sådan er vores arbejde jo tit som forskere - at vi hele tiden tilfører små brikker til et større billede. En drøm er så selvfølgelig at være med til at lægge en af de lidt større brikker.

Fra et mere praktisk perspektiv drømmer jeg om at gøre en forskel for iværksættere på både individuelt og samfundsniveau. Individuelt ved at hjælpe iværksættere med at udvikle deres forståelse af netværk som noget, der kan både begrænse og bringe dem frem, og at de selv spiller en afgørende rolle for dette. På samfundsniveau forsøger jeg at være med til at forbedre forhold og rammebetingelser for iværksættere ved at understrege betydningen af rollemodeller og aktiv stillingtagen til netværk for opstartsprocessen og den efterfølgende udvikling.

Som jeg ser det, er både den teoretiske og praktiske drøm ikke noget, som jeg endeligt 'opnår' med min forskning, men i stedet noget som jeg kontinuerligt arbejder på - og det er i virkeligheden det, der er drivkraften.

Redaktionen afsluttet: 12.03.2021