Skip to main content
KV21

Her er kommunernes tre store udfordringer

Kommunalvalget er lige på trapperne, og mange kommunale politikere har fokus på det helt nære, men de store globale samfundsudfordringer bør også have plads i valgkampen. Det er nemlig i kommunerne, at mange af løsningerne skal findes.

Af Kristian Sjøgren, , 11-11-2021

16. november skal Danmark til stemmeurnerne og afgøre, hvilke kommunalpolitikere der skal tegne den politiske dagsorden tættest på hoveddøren. Mange politikere har i deres valgkamp og kamptaler fokus på helt nære problemstillinger. Skal kulturlivet styrkes? Skal hovedvejen eller cykelstien asfalteres? Og hvordan kan vi få borgerne i kommunen til at føle sig mere trygge?

Ud over de lokale interesser bør kommunalpolitikerne dog også have et øje for nogle af de store problemer i samfundet. Selvom klimakrisen som eksempel kan være en uoverskuelig størrelse at tale om, når man er på valg i en vestjysk landkommune, inkluderer løsningerne på klimaproblemerne nemlig også initiativer kommunalt.

Løsninger skal findes i kommunerne

Professor Robert Klemmensen forsker i udvikling af politiske holdninger og politisk adfærd ved Institut for Statskundskab på SDU, og ifølge ham bør specielt tre store problemstillinger også have en plads i den kommunale valgkamp. Det er nemlig der, at løsningerne skal findes.

- Selvom det er et kommunalvalg, er kommunale problemstillinger ikke afkoblet fra resten af samfundets problemer. De kommunale udfordringer er i stort omfang de samme som udfordringerne i resten af Danmark eller i verden, og de bør derfor også adresseres kommunalt, som de adresseres alle andre steder, forklarer Robert Klemmensen.

Mangel på arbejdskraft

Et af de problemer, som hele samfundet er konfronteret med, vedrører fremtidens arbejdsmarked.

Demografien tilsiger, at der fremadrettet kommer flere og flere ældre samt færre unge på arbejdsmarkedet.

Det kommer især til at ramme den kommunale del af arbejdsmarkedet hårdt, hvor det fremadrettet kun bliver sværere at få besat stillinger inden for blandt andet ældrepleje, skole og andre borgernære velfærdsydelser.

Problemet er meget stort, og det bliver ikke mindre af, at udviklingen sker langsomt.

Robert Klemmensen, professor

Som Robert Klemmensen ser det, er der to muligheder:

· Vi kan enten importere arbejdskraft ude fra, hvilket der ikke i dagens Danmark ser ud til at være den store politiske velvilje til.

· Eller vi kan finde ud af, hvordan vi kan få teknologi, eksempelvis i form af robotter, til at løse nogle af de opgaver, der i dag varetages af varme hænder.

- Problemet er meget stort, og det bliver ikke mindre af, at udviklingen sker langsomt. Det er ikke sådan, at vi i morgen vågner op, og så mangler der en stor del af arbejdsstyrken. Det sker over en lang årrække. Samtidig er politikere kortsynede. De tænker i perioder på fire år ad gangen, og så bliver det en udfordring, hvordan man skal adressere langsigtede strukturelle udfordringer, siger Robert Klemmensen.

Klimaproblematikken skal også løses lokalt

Det andet punkt, som Robert Klemmensen gerne vil sætte på dagsordenen i den kommunale valgkamp, er klimaet.

Selvom klimaforandringerne nogle gange kan virke som noget, der sker langt væk og primært rammer tropiske stillehavsøer, er problematikken lige så relevant på kommunalt plan i Danmark, som alle andre steder i verden.

Kommunale politikere er ifølge Robert Klemmensen nødt til at finde løsninger på alt fra kystsikringer til håndtering af skybrud. Det er er måske ikke det mest sexede valgtema, men det er nødvendigt et af slagsen.

Det er noget, som virkelig ville batte i vores klimaregnskab, hvis alle 98 kommuner lavede tiltag til at nedsætte klimaaftrykket

Robert Klemmensen, professor

Robert Klemmensen adresserer dog, at det er vanskeligt at sælge løsningerne på problemet kommunalt. Prøver man at blive valgt ind i kommunen, bliver det nok ikke på løfter om at ville isolere det lokale plejehjem, så det ikke har så stort et energiforbrug. Om kommunen kører i elbiler eller i benzinbiler er der heller ikke super mange vælgere i.

- Men det er noget, som virkelig vil batte i vores klimaregnskab, hvis alle 98 kommuner lavede tiltag til at nedsætte klimaaftrykket, forklarer Robert Klemmensen.

For mange flytter fra land til by

Det tredje tema er - ifølge Robert Klemmensen - affolkningsproblematikken, hvor flere og flere kommuner drænes for deres unge borgere, der flytter til de større byer.

Robert Klemmensen ser et paradoks i, at der nationalt er truffet beslutninger, som resulterer i lukning af mange mindre skoler i små landsbyer eller bysamfund. Samtidig flytter man uddannelser væk fra de store byer.

Men helt centrale elementer skal være på plads, hvis man skal få folk til ikke bare at tage en uddannelse, men også at blive i landkommunerne fremfor igen at flytte tilbage til de store byer efter endt uddannelse.

- Det bider jo sig selv i halen. Jo længere der bliver til skolerne, jo mere affolkede bliver landkommunerne. Når tingene begynder at lukke, fordi der ikke er nogen mennesker, så lukker alt. Den onde cirkel skal brydes, hvis ikke alle landkommuner skal være helt affolkede, og vi alle skal bo i de store byer, siger Robert Klemmensen.

Problemerne bliver kun større i fremtiden

Robert Klemmensen fortæller, at selvom de tre store udfordringer i den grad er kommunale og skal løses kommunalt, har politikerne ikke de samme værktøjer til at løse dem, som politikerne har på Christiansborg.

- På Christiansborg kan man komme med lidt luftige løfter og så håbe på, at teknologiske løsninger kommer til hjælp inden for en årrække, men sådan er det ikke på lokalt plan, hvor man som politiker skal være meget konkret. Hvor skal vindmøllerne opføres? Hvor skal solcelleanlægget stå? Den slags beslutninger har direkte effekt på værdien af nogle borgeres huse, og så er det ikke let at håndtere kommunalpolitisk, forklarer Robert Klemmensen.

Det her er problemer, vi som land og i kommunerne skal håndtere langt ud i fremtiden. Vi kan lige så godt få taget fat på dem her og nu.

Robert Klemmensen, professor

Selvom det ikke er let at håndtere, bør dem, der lige nu er på valg i kommunerne, alligevel tage fat om problemerne og forsøge at få dem ind i valgkampen, så der kan gøre noget ved dem, mener forskeren.

- Det er jo ikke sådan, at problemerne ikke er her om fire eller otte år. Det her er problemer, vi som land og i kommunerne skal håndtere langt ud i fremtiden. Fremadrettet kommer der kun til at blive skruet endnu mere op for de her dagsordner, så vi kan lige så godt få taget fat på dem her og nu, siger Robert Klemmensen.

Mød forskeren

Robert Klemmensen er professor ved Institut for Statskundskab på SDU og forsker især i politiske holdninger og politisk adfærd.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.11.2021