Skip to main content
Arbejdsliv

Din alder afslører, om du er til hjemmearbejde

En ny undersøgelse viser, at mange danskere generelt foretrækker at arbejde hjemmefra. Tendensen er stærkere, jo ældre man er. Især unge under 24 år ser væsentlige ulemper ved hjemmearbejde.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 25-06-2021

43 procent.

Så mange foretrækker ifølge en ny undersøgelse hjemmekontoret fremfor at møde fysisk på arbejdspladsen.

Og hvis du er én af dem, der foretrækker hjemmets fire vægge som dit primære arbejdssted, er der en god sandsynlighed for, at du er en del af den mere modne aldersgruppe. De unge er nemlig særligt repræsenteret blandt de 35 procent, der hellere vil møde fysisk på arbejde.

Unge under 24 år skiller sig ud

I undersøgelsen har to SDU-forskere spurgt 966 danskere, der har arbejdet hjemmefra enten fuldtid eller deltid under coronapandemien, om deres holdning til hjemmearbejde. Tallene viser, at den ældre generation ser ud til i højere grad end den yngre at trives med at arbejde hjemme.

– Respondenterne i vores undersøgelse foretrækker overordnet set hjemmekontoret og fordelene ved hjemmearbejde. Tendensen er stærkere, jo ældre respondenterne er, fortæller Oliver Schnittka, professor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og ekspert i forbrugeradfærd.

Det er især de unge under 24 år, der ser væsentlige ulemper ved hjemmekontoret. Således foretrækker størstedelen af respondenterne under 24 år at arbejde fysisk på kontoret.

Godt halvdelen mener, at hjemmearbejde har fremmet deres personlige trivsel, mens 28 procent ikke mener, at det at arbejde hjemmefra har fremmet deres velbefindende.

Oliver Schnittka, professor

Den samme tendens viser sig, når respondenterne besvarer spørgsmål om mødeform og deres mentale tilstand.

I undersøgelsen angiver lidt over halvdelen af de adspurgte, at online møder kan erstatte de fysiske møder med kollegerne, mens 31 procent ikke mener, at det er tilfældet. Her er de unge under 24 år igen væsentligt repræsenteret.

– Det samme gør sig gældende, når vi spørger til folks trivsel. Godt halvdelen mener, at hjemmearbejde har fremmet deres personlige trivsel, mens 28 procent ikke mener, at det at arbejde hjemmefra har fremmet deres velbefindende, heriblandt de unge under 24 år, forklarer Oliver Schnittka.

De unge vil netværke

Resultaterne kommer dog ikke som en overraskelse for Oliver Schnittka. Selvom undersøgelsen ikke viser, hvorfor de ældre generationer ser ud til at trives bedre med hjemmearbejde end den yngre, har han et bud:

– Unge er generelt meget interesserede i at netværke, være sociale og har - i mange tilfælde - endnu ikke etableret familie. Derudover er kollegaerne for manges vedkommende en central del af deres sociale liv, forklarer han og påpeger, at det sandsynligvis ikke gør sig gældende i samme grad for de ældre generationer:

– Folk i den lidt ældre aldersgruppe ser nok en større fordel ved at arbejde hjemmefra, da de lettere kan få privatlivet og arbejdslivet til at gå op i en højere enhed.

Mere fleksibel hverdag

Det kan derfor synes paradoksalt, at halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen faktisk angiver, at hjemmearbejde har gjort det sværere for dem at adskille deres arbejds- og privatliv. Men heller ikke det ser Oliver Schnittka noget unaturligt i:

– På den ene side gør hjemmearbejde det selvfølgelig sværere for folk at adskille tingene, men på den anden side gør det nok også, at arbejdet virker mindre som arbejde.

– For mange har den største ulempe ved hjemmearbejde nok været perioden, hvor børnene var sendt hjem fra institutioner og skoler, men nu, hvor børnene er tilbage i institution, ser mange generelt fordelene i, at deres hverdag er mere fleksibel, afslutter han.

Undersøgelsen i tal

Undersøgelsen er en del af en Survey blandt 1.473 respondenter i hele Danmark fordelt repræsentativt på køn og alder. Spørgsmålene omkring hjemmearbejde blev foretaget blandt 966 respondenter, der har arbejdet hjemmefra enten fuldtid eller deltid under coronapandemien.

Undersøgelsen er foretaget af Stefanie Sohn og Oliver Schnittka fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet.

Mød forskeren

Oliver Schnittka er professor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi. Han forsker blandt andet i forbrugeradfærd, forbrugerdeltagelse og branding.

Kontakt

Mød forskeren

Stefanie Sohn er adjunkt ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, hvor hun blandt andet forsker i forbrugeradfærd og forbrugerens tilstedeværelse på digitale platforme.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 25.06.2021