Skip to main content
TourismX

TourismX: Fra idé til en forretning, man kan leve af

Landsdækkende projekt arbejder målrettet med at styrke innovationen blandt de mindre virksomheder i turistbranchen.

Af Bente Dalgaard, , 03-07-2019

Der kan være meget langt fra drøm til virkelighed, når man bor i en vakkelvorn stråtækt idyl på Sydals og brænder for at indrette den til wellness-turisme med bæredygtig profil.

Men måske kan TourismX være den fødselshjælper, der kan bistå et ungt par med at realisere drømmen om at blive en del af det danske turisterhverv.

TourismX er et landsdækkende innovationsforløb, som arbejder med at styrke forretningsudviklingen i små og mindre turismevirksomheder.

Der er mange uudnyttede potentialer, ikke mindst langs kysterne i de områder af Danmark, hvor der ellers ikke sker så meget

Anne-Mette Hjalager, turismeforsker

– Der er en tilbøjelighed til at fokusere på store virksomheder inden for turismeudvikling, men der er mange uudnyttede potentialer, ikke mindst langs kysterne i de områder af Danmark, hvor der ellers ikke sker så meget, siger turismeforsker Anne-Mette Hjalager.

Kyst- og naturturismen tegner sig for ca. 70 procent af de registrerede overnatninger i Danmark. Alligevel er det, ifølge den nationale strategi for dansk turisme, nødvendigt at styrke innovationskraften inden for denne del af turismeerhvervet.

For mens storbyturismen i de seneste år er buldret frem, har kyst- og naturturismen ikke kunnet indfri forventningerne om samme niveau i vækst og nye tilbud.

Mere innovation, tak

– En af dansk turismes styrker er, at der er mange små og mindre aktører. Men der mangler viden om, hvordan man kan arbejde målrettet med innovation på lokal basis, siger Anne-Mette Hjalager, der er professor på Center for Turisme, Innovation og Kultur på SDU.

TourismX ledes af Dansk Kyst- og Naturturisme med SDU som en af flere videnspartnere.

Anne-Mette Hjalager følger blandt andet det bæredygtige wellness-projekt på Sydals, en nedslidt lejrskole Pinnebergheim ved Haderslev, som trænger til foryngelse, samt et socialt opholdssted ved Gudenåen, som gerne vil udvikle landbrugsferier.

100 til audition

De var alle tre at finde blandt de 100 virksomheder eller aktører, som sidste år deltog i auditions – inspireret af tv-programmet Løvens Hule.

Deltagerne fik hver syv minutter til at fortælle om deres idé til et panel, der bestod af folk fra turismebranchen, forskere og andre erhvervsrepræsentanter.

30 blev valgt ud til at gå videre i et TourismX-forløb, hvor de undervejs deltager i workshops, udviklingsarrangementer og samtaler, der skal modne deres ideer.

Vi har med mennesker at gøre, som ofte selv ejer virksomheden og skal have et liv, der hænger sammen - også økonomisk

Anne-Mette Hjalager, turismeforsker

Arbejdet foregår i teams, som består af tre små virksomheder, en videnspartner fra et universitet samt en repræsentant fra en mentorvirksomhed.

– Der er ofte tale om meget små virksomheder med 1-3 ansatte, som ikke nødvendigvis har den store erfaring hverken med forretningsudvikling eller med turistbranchen, og derfor har de brug for sparring, siger professor Anne-Mette Hjalager.

En af de metoder, TourismX har taget i brug, er såkaldte hackatons, der afvikles på et sted, som en af de deltagende virksomheder har planer om at udvikle, f.eks. på den nedslidte lejrskole. Her samles en større gruppe kreative hoveder, og i fællesskab vurderer og analyserer man stedets potentialer.

Hackaton ved lejrskolen Pinnebergheim. En større gruppe kreative hoveder hjælper med at analysere stedets potentialer.

– Vi har med mennesker at gøre, som ofte selv ejer virksomheden og skal have et liv, der hænger sammen - også økonomisk. Derfor handler det også om at være innovativ i forhold til ideer, der ikke koster en bondegård, siger Anne-Marie Hjalager.

Økonomi er en vigtig brik, men der er også behov for andre kompetencer, hvis deltagerne skal have deres idé eller udfordring til at udvikle sig til en kommerciel forretning.

– Der er mange andre ting, der kan spænde ben for en innovativ idé. De små turismevirksomheder ligger ofte i naturskønne omgivelser i landdistrikter, hvor der skal tages hensyn til lokalbefolkning og områdets kulturhistorie, siger Anne Mette Hjalager, som blandt andet rådgiver deltagerne om, hvilke tilladelser de skal have i orden for at kunne drive en turistvirksomhed i landzone.

Klar til markedet

TourismX- projektet slutter med udgangen af i år, blandt andet med TourismXtalks – en event, hvor de 30 deltagere præsenterer de produkter og koncepter, som de har fået testet og forhåbentlig gjort klar til at blive markedsintroduceret.

Derudover vil TourismX udvikle en åben vidensplatform for turismeinnovation. Den skal blandt andet stille en række konkrete værktøjer til rådighed, så andre mindre virksomheder i turismebranchen kan teste deres ideers markedsrelevans og kommercielle levedygtighed.

FactList1

  • TourismX skal styrke innovationskraften i turismeerhvervets små og mellemstore virksomheder.
  • Det landsdækkende projekt ledes af Dansk Kyst- og Naturturisme, som er en erhvervsdrivende fond, i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen.
  • Tre danske universiteter – SDU, RUC og AAU – er videnspartnere.
  • Den Europæiske Fond for Regional Udvikling støtter projektet.
  • Projektet løber fra 1. juli 2017 til 31. december 2019.
     

Læs mere

Mød forskeren

Anne-Mette Hjalager er professor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU. Hun forsker især i turisme og i landdistrikter, ofte fra en erhvervsøkonomisk vinkel.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.07.2019