Skip to main content
Cirkulær Økonomi

Seks motiver til at arbejde med bæredygtighed

Økonomiske gevinster, miljømæssige fordele og positioneringsmuligheder er nogle af de motiver, der får virksomheder til at sætte kurs mod cirkulær økonomi.

Af Marlene Jørgensen, , 04-04-2019

Cirkulær økonomi er et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen, og det kan kort fortalt være med til at skabe mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Materialer og ressourcer, der ellers kunne have endt som affald, bliver i stedet genanvendt, og der bliver videreudviklet på produkter, så deres levetid forlænges.

Men hvad betyder cirkulær økonomi for virksomhedernes forretning? Og kan virksomheder samarbejde om at blive mere bæredygtige?

De fleste virksomheder arbejder med bæredygtighed ud fra flere motiver

Kristin B. Munksgaard, professor

I forskningsprojektet ’wasteTOvalue’ har Kristin B. Munksgaard identificeret seks forskellige grunde til, at fødevarevirksomheder vælger at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen.

-Nogle virksomheder gør det for miljøets skyld, fordi de er motiveret af at gøre verden til et bedre sted. For andre handler det om at skabe en stærk ’Corporate Social Responsibility’-profil, hvor ’den gode historie’ bruges til at brande og positionere virksomheden. Andre igen – faktisk størsteparten – øjner økonomiske gevinster ved at arbejde cirkulært, siger hun.

-De fleste virksomheder arbejder ud fra flere motiver. En virksomhed, der alene er drevet af at redde verden, men ikke tjener penge, må hurtigt dreje nøglen om. Bæredygtighed og profit må tænkes sammen, uddyber Kristin B. Munksgaard, der er professor MSO ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Flowchart

De andre bevæggrunde er fortællingerne om ”Traditionalisterne”, ”Idéudvikleren” og ”Teknologi-nørden”.

Traditionalisterne har faktisk altid arbejdet cirkulært, men uden at de selv er opmærksomme på det. Men i fødevareindustrien har der altid været fokus på at minimere spild og på at genbruge ressourcer. F.eks. inden for osteproduktion, hvor restprodukter bliver omsat til smelteost og ostepulver.

En idé kan også være så god, at en entreprenør eller virksomhed bygger hele sin forretning op om en cirkulær tankegang.

Udnyttelse af kaffegrums

Virksomheden Beyond Coffee ville gøre op med, at kaffegrums er en af de dårligst udnyttede ressourcer, så de indsamler kaffegrums og poder det med svampesporer, hvorefter svampene sælges til caféer og restauranter efter fire-fem uger.

Samtidig fører teknologisk viden og udvikling ofte til nye, innovative løsninger i arbejdet med bæredygtighed.

-De virksomheder, der arbejder meget strategisk med cirkulær økonomi, er så langt fremme i dag, at de vil kunne forbedre bittesmå ting ved hjælp af nye teknologiske muligheder, pointerer SDU-professoren.

wasteTOvalue

Projektet støttes af FoodNetwork og er gennemført på SDU i samarbejde med Aarhus Universitet, Videncenter For Fødevareudvikling (VIFU), Væksthus Syddanmark og Trekantområdet over en periode på halvandet år.

50 virksomheder har deltaget, og endnu flere har deltaget i workshops og foredrag undervejs i projektet. Derudover har forskerne beskrevet 11 virksomheders samarbejde om cirkulær økonomi. Det er: Arla Flødeost, Aqualæder, Beyond Coffee, Dacofi, Daka Refood, Fødevarebanken, JBJ Ost, Linkoggas, Plus Pack, Rynkeby og Stauning Whisky.

Læs mere på wasteTOvalue-projektets hjemmeside.

Hun understreger vigtigheden af, at fødevarevirksomheder står sammen om at reducere spild og udnytte materialer bedre. Blandt virksomhederne i undersøgelsen svarede en tredjedel, at de samarbejder med andre virksomheder om cirkulær økonomi, mens næsten 30 procent svarede, at det er en dagsorden, de vil forfølge uden andres hjælp.

-Det er min klare overbevisning, at hvis vi arbejder med bæredygtighed og samarbejder om det, så kan to plus to blive til fem, og at øget samarbejde mellem virksomheder gavner hele fødevareindustrien og ikke kun de virksomheder, der arbejder sammen.

-Samtidig kræver omstillingen til cirkulær økonomi handling fra myndigheder og politikere, som bl.a. Ellen MacArthur Fonden peger på, siger Kristin B. Munksgaard.

Cirkulært samarbejde

Et virksomhedssamarbejde, der er drevet af en cirkulær tankegang, finder man hos virksomheden Plus Pack. Når Plus Pack producerer plast- og aluminiumemballage til kunder inden for fødevareindustrien, handler det om at belaste miljøet så lidt som muligt.

-De fremstiller f.eks. firkantet emballage til feta og tapas for at undgå spildplads og samtidig spare den græske producent for at betale for at fragte luft rundt, når produkterne eksporteres til resten af Europa.

- Og eftersom det er emballagen, som forbrugeren står tilbage med efter brug af varen, arbejder de også hele tiden med at optimere og udnytte materialerne mest muligt, fortæller Kristin B. Munksgaard.

Hvad taler til partnerens motiver?

Hendes næste projekt bygger videre på resultaterne fra dette projekt, og hun er nu i gang med at undersøge, hvordan samarbejdet om cirkulær økonomi udspiller sig.

Her vil hun eksempelvis se nærmere på, hvad der driver et velfungerende samarbejde, og hvordan man overtaler en samarbejdspartner til at være med på sin cirkulære idé.

-Det hjælper måske at finde frem til og tale til de motiver, som samarbejdspartneren er drevet af, slutter hun.

Hvad ved vi om cirkulær økonomi?

  • Tal fra Miljø- og Fødevareministeriet fra 2017 viste, at to tredjedele af danskerne forsøger at mindske madspild og/eller sorterer deres affald. I samme undersøgelse svarede 22 procent, at de har kendskab til cirkulær økonomi. 
  • I en tilsvarende undersøgelse blandt danske virksomheder havde 29 procent af virksomhederne hørt om cirkulær økonomi, og 56 procent angav, at de har fokus på at reducere de materialer, de anvender.  
  • Begge undersøgelser blev foretaget af Epinion i 2017 for Miljø- og Fødevareministeriet.
     
Mød forskeren

Kristin B. Munksgaard er professor MSO og forsker i relationsledelse og samarbejdsformer mellem virksomheder. Hun har stået i spidsen for projektet ’wasteTOvalue’ med fokus, hvordan virksomheder kan skabe forretning med cirkulær økonomi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 04.04.2019