Skip to main content
Leversygdomme

Leversyge patienter skal findes i tide

I fremtiden får praktiserende læger nemmere ved at finde patienter med skjult leversygdom. Forskere har udviklet en ny test, som betyder, at lægerne kan henvise syge patienter til behandling, før det er for sent

Af Stine Charlotte Hansen, , 30-04-2019

Hver fjerde voksne i verden har fedtlever. Mange mærker aldrig noget til den, men i nogle tilfælde kan fedtet i leveren få levercellerne til at sprænge, og det skaber betændelse, arvævsdannelse og til sidst skrumpelever.

Det er svært for praktiserende læger at se, om patienten har begyndende skrumpelever.

Det betyder, at nogle patienter først bliver henvist til hospitalet, når de er alvorligt syge af skrumpelever, og der ikke er mere at gøre. Andre patienter bliver henvist, selvom de har en lever, der fungerer, som den skal.

For sent i behandling

Katrine Prier Lindvig er læge og ph.d.-studerende på Center for Leverforskning på OUH og SDU. Hun forklarer, at tre ud af fire leversyge patienter først kommer, når de har udviklet komplikationer til skrumpelever.

- Skrumpelever med komplikationer er slutstadiet af alle leversygdomme, og det kan ikke kureres. Derfor vil vi gerne finde patienterne, før de bliver så syge. Det tager 25-30 år at udvikle skrumpelever, så vi har god tid til at opdage det, siger forskeren.

- Praktiserende læger kan tage blodprøver, et såkaldt levertal, og det får mange målt, men det siger intet om, hvordan leveren har det. Man kan have leversvigt, ja have leversvigt, og det viser tallene ikke. Man kan også have dårlige levertal, selvom leveren er meget lidt syg.

Danish IP Fair 2019

Den 8. maj skal Katrine Prier Lindvig præsentere LiverTrail ved Danish IP Fair i København.

Bag arrangementet Danish IP Fair står danske universiteter og hospitaler, som præsenterer nye opfindelser for industrierne, mulige samarbejdspartnere og investorer.

Læs mere om Danish IP Fair

Med andre forskere har Katrine Prier Lindvig udviklet et værktøj, som praktiserende læger kan bruge til at teste patienter og få mere præcise resultater. Det hedder LiverTrail og kombinerer oplysninger fra blodprøver med andre informationer, for eksempel patientens køn og alder.

LiverTrail er blevet testet og viser en stor nøjagtighed. Sammen med forskere fra SDU’s Tekniske Fakultet er lægerne nu ved at lave en endnu klogere udgave.

- Vi håber, vi kan få ny viden om, hvem der bliver ramt af leversygdomme og hvornår, forklarer Katrine Prier Lindvig.

Syg uden symptomer

Grunden til, at leversygdomme er svære at opdage, er blandt andet, at man ikke kan mærke leveren, for den har ingen nerver. Derfor kan patienten være syg i leveren i mange år uden at opleve symptomer.

- Men har du diabetes, er du overvægtig, eller drikker du for meget, er der større sandsynlighed for, at du har for meget fedt i leveren, forklarer Katrine Prier Lindvig.

- For de fleste er det ikke noget problem, de kan leve hele livet med fedtlever og dø af noget andet, når de bliver gamle. Men nogen udvikler en betændelsestilstand og arvæv i leveren, og det er dem, vi skal finde i tide.

Vil bruge tiden på de syge

Hun forklarer, at når patienterne først kommer på hospitalet, har lægerne alle de rigtige scanningsmetoder og dyre avancerede blodprøver. Men når de bruger tid på de raske, er der mindre tid til de syge.

- Langt størstedelen af de patienter, vi fik henvist i 2016 og 2017, var raske, siger Katrine Prier Lindvig.

- Vi vil jo gerne have den rigtige patient på det rigtige tidspunkt, og derfor er det vigtigt, at de praktiserende læger får mulighed for at lave bedre tests, så vi kan behandle de syge, før det er for sent.

Deltag i et studie

Center for Leverforskning på OUH søger deltagere til stort screeningsstudie, aktuelt er 1.500 inkluderet, men forskerne søger 5.000 deltagere – og du kan være med!

Du kan deltage i forsøget hvis du er rask og mellem 40-75 år, eller hvis du;

  • Drikker eller har drukket mere end 21/14 genstande om ugen for mænd/kvinder i mere end 5 år
  • Har diabetes
  • Har metabolisk syndrom
  • Er overvægtig med et BMI >30  

Tilmeld dig forsøget

Mød forskeren

Katrine Prier Lindvig er projektansvarlig læge og ph.d.-studerende på Center for Leverforskning OUH/SDU. Hun står for det overordnede projektansvar, rekruttering af patienter, udføre ultralydsskanninger og leverbiopsier samt at udvikle de algoritmer, der ligger til grund for softwaren LiverTrail.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 30.04.2019