Skip to main content
Miljøinnovation

Grise og kyllinger kan spise fosfor fra spildevand

Det er lykkes forskere fra SDU at udvinde ren fosfor fra spildevand. Ren fosfor kan sælges som foderfosfat til grise og kyllinger, men EU-regler spænder ben.

Af Birgitte Dalgaard, , 23-05-2019

Forskere fra Syddansk Universitet har udviklet en teknologi, som kan vride ren fosfor ud af spildevand. Fosforens kvalitet er så høj, at den lever op til de standarder, som kræves for at blive anvendt som foderfosfater til dyrefoder.

- Igennem forskellige kemiske processer kan vi skabe en ren form for calciumfosfat, hvor indholdet af tungmetaller er under det niveau, som kræves for, at fosforen kan blive godkendt til foderindustrien.

- Derudover er teknologien så effektiv, at vi kan genanvende 90 procent af fosforen, siger professor Haiyan Qu fra SDU Chemical Engineering.

Fosfor er et livsnødvendigt mineral, men for meget fosfor skaber forurening

Haiyan Qu, professor

Fosfor er et livsnødvendigt mineral, men for meget fosfor skaber forurening. Derfor arbejder landets rensningsanlæg målrettet på at opfange og genanvende fosfor i spildevandet.

Hidtil har fosforen haft en kvalitet, som gjorde, at den kun kunne sælges som gødning, men den rene fosfor har en højere salgspris og kan gøre genanvendelse af fosfor til en god forretning.

På sigt tænker Haiyan Qu, at den rene fosfor fra spildevandet også kan blive godkendt til fødevareindustrien, og hun søger nu patent på teknologien OxyCrysP.

Fosfor-dilemma

Hvert år importerer dansk landbrug cirka 12.000-13.000 tons foderfosfater, som primært tilsættes grises og kyllingers foder. Samtidig gøder landmænd jorden med fosfor, så afgrøderne får de bedste vækstbetingelser.

Men fosfor er også en af de væsentligste årsager til iltsvind i vandløb, søer og fjorde, fordi det også får algerne til at gro. Samtidig er fosfor en begrænset resurse, og fosforreserverne er ved at løbe tør. Fosfat har siden 2014 været på EU’s liste over kritiske råstoffer.

- Derfor er det på alle måder vigtigt, at vi genanvender fosfor. Tidligere har vi ikke haft mulighed for at genanvende fosfor til dyrefoder, men med den nye teknologi kan vi slutte cirklen, så vi ikke behøver importere foderfosfater, påpeger Haiyan Qu.

EU spænder ben

Det er ikke kun rensningsanlæg, som er interesserede i den nye teknologi. Det er Arla og bryggerivirksomheder også, fordi deres produktion afføder store mængder spildevand.

Men indtil videre afholder industrien sig fra at investere i en opskalering og videreudvikling af teknologien.

For selv om bæredygtighed og genanvendelse står højt på den politiske dagsorden, betyder EU-regler, at fosfor udvundet af spildevand ikke må bruges i produktionen af foderprodukter.

Svingende kvalitet fra miner

- Jeg håber, at EU er villig til at se på reglerne i takt med, at der udvikles sikker teknologi, der sikrer renheden af den genanvendte fosfor. Fosfor findes i sten i visse dele af verden, hvor det udvindes i miner. Vi skal huske på, at kvaliteten af ”fosfor-stenene”, der anvendes til fremstilling af ren fosfor til industrien, er af svingende kvalitet. Det indeholder også masser af farlige stoffer.

ReCoverP

  • Projekt: ReCoverP – Recovery of phosphorus from wastewater treatment systems
  • Bevillingsgiver: Innovationsfonden
  • Partnere: Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Krüger A/S, VandCenterSyd, Aarhus Vand, Billund Vand A/S, Herning Vand, Aalborg Forsyning,
  • University of Viena, KU Leuven, Institute of Chemistry of Clermont-Ferrand.
  • Projektleder: Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet
     
Mød forskeren

Haiyan Qu er professor mso ved SDU Chemical Engineering. Hun har I mange år forsket i at optimere lægemidler. Hun søger nu patent på teknologien OxyCrysP, som kan udvinde rent fosfor fra spildevand.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 23.05.2019