Skip to main content
Det historiske Rom

Evighedernes by Rom

Tre historikere fra SDU har med udgangspunkt i deres fælles interesse for Rom skrevet bogen ’Evighedernes by Rom’ om de historiske og politiske strømninger, der har skabt byen, og hvordan forskellige tiders magthavere har formet og omformet den.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 25-09-2019

Bogens navn

Titlen spiller selvfølgelig på Roms tilnavn som ”den evige by” (urbs eterna). Evigheden er sat i flertal, fordi Rom – som noget helt enestående i verdenshistorien – har været centrum for tre projekter, der mente, at de rakte ind i evigheden: først det romerske kejserrige, så den katolske kirke og endelig den italienske nationalstat.

Bogen handler først og fremmest om, hvordan disse tre projekter systematisk viste sig frem i Rom gennem byggeri, monumenter og byplanlægning – men også i høj grad om, hvordan man fortsat kan se det, når man går rundt i Rom i dag.

Palazzo della Civilta del Lavore - Det firkantede colosseum

Inspireret af undervisningen

Bogen udspringer af undervisningen på historiestudiet. På universitetet er undervisningen forskningsbaseret, men inspirationen går heldigvis også ofte den anden vej, så undervisning giver forskningsidéer, og det er tilfældet her.

For snart mange år siden kom vi til at snakke om, at der laves for få ekskursioner for de studerende. En god ekskursion giver nemlig mulighed for at blande faglig fordybelse med socialt nærvær; det er studiemiljø, når det er allerbedst. Og da var det indlysende at tænke Rom som rejsemål.

Peterskirken

Studerende med til Rom

En ekskursion kan ikke stå alene. Den skal kædes sammen med et kursus, så de studerende har forudsætninger for at forstå, hvad de ser, og kan sætte det i historisk sammenhæng.

Derfor har vi siden 2012 regelmæssigt udbudt kurser inden for hver vores speciale med en ”romersk toning”. De har handlet om Augustus, om Modreformationen og om Fascisme, og det er studerende fra disse kurser, vi er rejst til Rom med – foreløbigt tre gange.

Colomba Antonietti

Sammenhæng mellem evighederne

På vores Rom-ture blev det stadig tydeligere for os, at der var tydelige sammenhænge mellem de af evighederne, vi hver især havde forstand på. Det gav os idéen til bogen. Men vi fandt også ud af, at der var mange ting, vi undrede os over og måtte forsøge at forstå bedre.

Derfor fulgte rigtig mange timer, hvor vi læste andres forskning, studerede kilder og ikke mindst gik Rom tynd for at nærstudere, hvad vi læste om på bibliotekerne og i arkiverne. Og så selvfølgelig timer med at skrive, diskutere og skrive om. Men Rom blev jo heller ikke bygget på en dag.

Gudinden Juno - Quattro Fontane
Redaktionen afsluttet: 25.09.2019