Skip to main content

Hvorfor udvikler Syddansk Universitet Fremtidens Uddannelser?

Syddansk Universitetet vil sikre, at uddannelserne hele tiden udvikler sigtør bryde grænser og tænke radikalt, så de studerende oplever, at uddannelsernes form og indhold passer til deres virkelighed. Derfor er der behov for radikal nytænkning, mener rektor på Syddansk Universitet Henrik Dam.

 

Projektet har et dobbelt sigte:

  • For det første arbejder Syddansk Universitet med konkrete forslag til en ny uddannelsesform  cand.public-uddannelsen, en kandidatuddannelse på Center for Journalistik. Uddannelsen bliver en prototype en SDU-model for nytænkning af uddannelser
  • For det andet arbejder universitetet med at udvikle de første byggesten og anbefalinger til, hvad man skal gøre, når man skal eksperimentere med Fremtidens Uddannelser.

Syddansk Universitet ønsker på en fundamental og radikal måde at gentænke, hvordan man udvikler og organiserer uddannelser. Det er en del af universitetets strategi, der blandt andet indebærer, at universitetet ”bryder grænser og former fremtiden”.
wordcloud om fremtidens uddannelse

Problemet er, at universiteterne har forandret sig ganske lidt, selvom de er blevet udfordret af nye, digitale forretningsmodeller. På nogle punkter fungerer undervisningen på samme måde som på Platons tid 385 år før Kristi fødsel: Bag universitetets mure, i et undervisningslokale, som en forelæsning. Fremtidens Uddannelser er et opgør med det.

Målet med Fremtidens Uddannelser er ikke at lave én modelder skal bruges af alleProjektet skal i stedet afdække, hvordan man kan innovere uddannelserne, samtidig med at man udvikler og tester nye undervisningsformer og -metoder