Skip to main content

Erfaringerne med nanomoduler

De studerende er begejstrede for den udvidede vifte af tilbud fra det fysiske fremmøde på universitetet til de nye muligheder for at tage et nanomodul i form af en video eller en lydoptagelse. 

Nanomodulerne er små læringsenheder, som de studerende kan tage, når de vil, og hvor de vil.

De studerende har været meget glade for de små moduler og den fleksibilitet, som de giver, siger Karsten Prinds, der er journalistisk lektor og ansvarlig for produktionen af nanomoduler på Center for Journalistik.

En væsentlig del af læringen på universitet sker i samarbejdet med andre studerende. Samarbejde og gruppedynamik kan ikke omsættes til nanomoduler og kan sjældent gøres særligt fleksibelt, men det meste ud over samarbejde kan opdeles i nanomoduler: tekst, lyd og video.

- Men ikke alt skal konverteres til videoer. Teksterne som nanomoduler er stadig væsentlige, så vi bruger for eksempel også tekst i videoerne, når det er relevant, siger Karsten Prinds.

Produktion af nanovideo

I projektets begyndelse var ideen om nanomoduler især baseret på videoer, men det er helt essentielt at eksperimentere og være kreative med formidlingen, siger han. Derfor ligger der et stort designarbejde med at finde ud af, hvilke formidlingsformer man skal vælge til de forskellige emner og læringsmål.

Det stiller også store krav til underviserne, fordi så meget som muligt af undervisningen skal være klar, før semestret starter. Ellers kan man ikke tilbyde den fleksibilitet, som ligger i Fremtidens Uddannelser, siger Karsten Prinds.

Det udfordrer underviserne, fordi man som underviser ofte planlægger dele af undervisningen undervejs i forløbet. Det er ikke muligt, når de studerende kan tage faget i små bidder i deres eget tempo.

Det er en kæmpestor didaktisk og pædagogisk udfordring, og det er tidskrævende for underviseren at skulle bryde sit fag op i mindre enheder, siger Karsten Prinds.

Til gengæld gør formatet også, at underviseren bliver endnu klarere med sine pointer og budskaber end under den normale forberedelse.

Underviserne oplever, at det er spændende at blive hevet ud af undervisningslokalet og prøve kræfter med at formidle læringen på en anden måde, siger Karsten Prinds.

Noget af det mest overraskende har været, at de studerende også gerne vil se en hel forelæsning, uredigeret og i sin fulde længde.

Dårlig billedkvalitet betyder ikke noget, fordi de studerende har en helt anden holdning til det. For dem betyder det noget, at de lærer noget og kan se forelæsningen, når det passer ind i deres program, siger Karsten Prinds.

Det eneste, som de studerende ikke tilgiver, er sort snak.

Anbefalinger

  • start med et eksisterende fag: Så er indhold og læringsmålene kendt, og underviseren har bedre overblik.         
  • sæt dig i den studerendes sted: Hvilken læringssti skal den studerende følge? På den måde kan man planlægge de forskellige moduler.
  • overvej designet: Hvad passer bedst til dette modul? Video, lyd eller tekst? En blanding af flere ting? 
  • start i god tid: Det tager tid for underviseren at planlægge et nanomodul, men det er også sjovt og lærerigt.