Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Vision:

Med forankring i praksis vil THRIVE gennem højkvalitetsforskning skabe ny viden på national og international plan om forskellige typer af negativ interpersonel adfærd herunder vold, seksuelle overgreb, mobning og chikane i et bredt perspektiv.

 

Strategi

Negativ interpersonel adfærd i et bredt perspektiv

  • THRIVEs forskning omhandler forskellige aspekter ved negativ interpersonel adfærd i forskellige livsfaser: dens årsager, følgevirkninger herunder traumatiske reaktioner, risikofaktorer og beskyttende faktorer samt forebyggelse, udredning og intervention.
  • THRIVEs forskning er optaget af negativ interpersonel adfærd set fra forskellige perspektiver og niveauer herunder ramte, udøvere, vidner, fagprofessionelle, pårørende, arbejdspladser og det øvrige omgivende system.

Udspring i praksis

  • THRIVE sikrer praksisforankring i sin forskning ved, at forskningsprojekter og -spørgsmål typisk udspringer af og formuleres i nært samarbejde med relevante praksisaktører indenfor området.
  •  Det tætte samarbejde mellem THRIVE og praksisaktørerne skaber synergi mellem forskning og praksis, som optimerer muligheden for, at forskningsresultaterne implementeres i praksis.

Høj kvalitetsforskning

  • Kvaliteten i forskning sikres ved, at THRIVEs medlemmer har en høj ekspertise og erfaring med en bred vifte af både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
  • THRIVEs medlemmer stræber mod kontinuerligt at tilegne sig nye metoder og være opdateret indenfor anvendte forskningsmetoder.
  • En central strategi er at udvikle og nuancere metoder og redskaber for forebyggelse og udredning samt kvalificere og forbedre intervention og behandling.
  • Kvaliteten i forskningen sikres desuden ved nært samarbejde med relevante nationale og internationale eksperter, medlemskab af nationale og internationale styregrupper, forskningsnetværk samt redaktionel og reviewer arbejde på førende tidsskrifter.

Oversigt over forskningsprojekter ved THRIVE

Sidst opdateret: 24.05.2023