Skip to main content

Virladee - Virtuelle laboratorier til digital ingeniøruddannelse

Virladee (Virtual labs for engineering education) er et to-års projekt støttet af den Europæiske Kommissions Erasmus+ program

Om projektet

Med projektstart i marts 2021 består projektet af tre partnere:

  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Tallinn University of Technology (TalTech)
  • Consiglio Nazionale Delle Ricerche – STIIMA (CNR-STIIMA).

Baggrund

Europa-Kommissionen fremmer en række initiativer inden for rammerne af den digitale strategi. Den sigter mod flere fokuserede områder såsom øget uddannelse i digitale færdigheder, modernisering af uddannelse i hele EU og udnyttelse af digitale teknologier til læring. Fra et uddannelsesmæssigt perspektiv kræver undervisningstekniske emner som robotteknologi og automatisering ofte adgang til et laboratoriemiljø, hvor mange ressourcer kan bruges, demonstreres og testes.

Covid-19-pandemien har imidlertid tvunget flere end 1,5 mia. studerende til at blive hjemme og få adgang til undervisning og uddannelse via internettet og andre digitale ressourcer. Selv om overgangen til onlineplatforme kan ske uden mange problemer for undervisning i teoretiske klasser, er de nuværende e-læringsværktøjer såsom Zoom og Teams ikke tilstrækkelige til at erstatte praktiske klasser og direkte erfaring i virkelige laboratorier. Nogle onlineplatforme leverer ingeniørværktøjer, f.eks. Autodesk TinkerCAD til 3D- og kredsløbsdesign, men de repræsenterer ikke et fordybende fysisk ingeniørlaboratorium, indholdet på mange emner (f.eks. robotkontrol og automatisering) mangler og læringsresultaterne kan ikke nås effektivt som med laboratorieerfaringer.

Målsætning

 Virladee-projektets mål er at give adgang til fysiske ingeniørlaboratorier gennem deres digitale tvillinger, der vil være tilgængelige på en innovativ online-platform. Disse virtuelle laboratoriefaciliteter vil udgøre en legeplads, der supplerer de eksisterende læringsmetoder og som giver en inklusiv ingeniøruddannelse af høj kvalitet ved hjælp af avancerede virtuelle teknologier.

Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug af oplysningerne heri.

Følg Virladee-projektet på LinkedIn

FAKTA OM PROJEKTET

Projektperiode
Mar 2021 - feb 2023

Støtte
229.138,00 EUR

Partnere
SDU-TEI (leadpartner)
TalTech, Tallin
CNR-STIIMA, Italien

Ansvarlig for siden: Det Tekniske Fakultet

Sidst opdateret: 11.11.2021