Skip to main content

Dansk-tysk samarbejde om ingeniøruddannelse

Idéen er at styrke det grænseoverskridende samarbejde med en dansk-tysk ingeniøruddannelse på MCI og FUAS. Studerende, der tager en bestemt bachelorgrad på FUAS og en kandidatgrad på MCI, kan nu få et specielt certifikat.

Følgende uddannelseskombinationer hører under det nye program:

  • Bachelor Energiewissenschaften (FUAS) i kombination med Civilingeniør i Innovation and Business (MCI)
  • Bachelor Maschinenbau (FUAS) i kombination med Civilingeniør i Innovation and Business (MCI)
  • Bachelor Energiewissenschaften (FUAS) i kombination med Civilingeniør i Mekatronik – med fokus på effektelektronik (MCI)
  • Bachelor Maschinenbau (FUAS) i kombination med Civilingeniør i Mekatronik – med fokus på integrerede kontrolsystemer (MCI)
  • Bachelor Angewandte Informatik (FUAS) i kombination med Civilingeniør i Mekatronik – med fokus på integrerede kontrolsystemer (MCI)

For at kunne modtage certifikatet stilles følgende krav:
1a) Kandidatafhandlingen har et emne med relation til den dansk-tyske grænseregion
eller

1b) Kandidatafhandlingen er skrevet i samarbejde med en virksomhed fra den dansk-tyske grænseregion
 

2a) Den studerende har været i praktik eller har udarbejdet et projekt både i en dansk og i en tysk virksomhed under sit ingeniørstudie
eller

2b) En professor fra FUAS er involveret i et studie eller speciale projekt i kandidatafhandlingen.

En komite bestående af to repræsentanter fra FUAS og to repræsentanter fra MCI godkender opfyldelsen af kravene. Hver studerende modtager et certifikat, der bekræfter opfyldelsen af kravene, og som kan vedhæftes vedkommendes CV.

Udstedelsen af certifikater til kvalificerede kandidater startede i januar 2016.

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte Christina Skytte Møller (skytte@mci.sdu.dk)

Sidst opdateret: 19.07.2022