Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Kæbekirurgisk Afd. ved Sydvestjysk Sygehus har regionsfunktion for tand-, mund- og kæbekirurgi. Korrektiv kæbekirurgi ved anormal kæbevækst er afdelingens hovedfunktion.

Behandlingsplanlægning og -opfølgning på de ca. 200 patienter, der årligt opereres, foretages i samarbejde mellem kirurger og 3D laboratoriet, som er en underafdeling af forskningsenheden med speciale i virtuel røntgenologi.

Der forskes også ud fra databaser i korrektiv kæbekirurgi samt i behandling af manglende tandanlæg.

 

Kerneområder

  • Korrektiv kæbekirurgi på patienter med kæbeanomali
  • Korrektiv kæbekirurgi på patienter med søvnapnø 
  • Rekonstruktion af kæbekam
  • 3D design og print af personificeret implantat (PSI)
  • Databaser i korrektiv kæbekirurgi og behandling af tandmangel

Målsætning

At optimere kæbekirurgiske patientbehandlinger og -forløb via 3D virtuel behandlingsplanlægning – og opfølgning samt databaseoptegnelser.

 

Fokusområder for forskning

1. Korrektiv kæbekirurgi:

Optimering af: operative indgrebs nøjagtighed, stabilitet af opererede kæbesegmenter, luftvejsændringer som følge af kæbekorrektion, kæbeleddets funktion efter operative indgreb, udvikling af nye og forbedrede 3D røntgenologiske målemetoder, udvikling af design af personificerede osteosyntese-implantater (PSI), patientforløb via relateret information (PROM)

2. Rekonstruktion af kæbekam:

Optimering af: operationsmetode, patientforløb via relateret information (PROM)

 

Samarbejde:

Et tværfagligt samarbejde for behandling af patienter med søvnapnø kan indebære et kæbekirurgisk indgreb med det formål at fremadføre kæberne for at forbedre luftvejene. Det er tilrettelagt og under videreudvikling sammen med specialafdelinger for øre-, næse og halssygdomme og lungesygdomme. 

Forskningsstrategi

Evidensbasere kæbekirurgiske behandlinger via valid forskning publiceret i peer-reviewed internationale videnskabelige faglige tidsskrifter med høj impact faktor.

Patient inddragelse fra start, under og efter den kæbekirurgiske behandling.

 

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 28.03.2023