Skip to main content

Afhandlingen

Formelle krav til afhandlingen

Ph.d.-studiet afsluttes med aflevering af en ph.d.-afhandling.

Ph.d.-afhandlingen skal indleveres elektronisk (PDF) til ph.d.-skolens sekretariat. Læs mere om indlevering af en afhandling.

Ph.d.-afhandlingen skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og skal indeholde resumé på både dansk og engelsk.

Afhandlingen er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-forløb og kan ikke indleveres af flere til bedømmelse. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan dog være udført i samarbejde med andre. Hvis der indgår artikler eller udkast til artikler, som er udarbejdet i samarbejde med andre, skal der vedlægges medforfattererklæring(er).

Artikelbaseret afhandling

Læs mere om forventningerne til de artikelbaserede afhandlinger

Klik her

Sidst opdateret: 13.12.2020