Skip to main content

Uddannelsens afslutning

Ph.d.-studiet afsluttes med aflevering, bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen. Afhandlingen skal dokumentere den ph.d.-studerendes eller forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 11.

Der gælder særlige regler for ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen i forhold til indlevering af ph.d.-afhandlingen og procedurer ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg m.v. Læs mere i Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen på Styrelsen for Forskning og Innovation.

Hovedvejlederens ansvar

Som vejleder har du ifm. ph.d.-uddannelsens afslutning ansvar for følgende:

  • At udarbejde den afsluttende hovedvejlederudtalelse, der opsummerer det samlede ph.d.-forløb (kurser, undervisning og miljøskift) ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.
  • At deltage i bedømmelsesarbejdet og ph.d.-forsvaret uden stemmerettigheder.
Afhandlingen

Læs mere om de formelle krav til afhandlingen

Klik her

Indlevering

Læs mere om vejlederens funktion ifm. indleveringen af ph.d.-afhandlingen

Klik her

Sidst opdateret: 06.10.2021