Skip to main content
DA / EN

Fagudvalg

Fagudvalgenes opgaver

Fagudvalgene fungerer som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget og bedømmer ansøgere i forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende. Det vil sige, når du søger en ph.d.-stilling, eller skal indskrives som ErhvervsPhD eller privatist ved Samfundsvidenskab, vil det være ét af de fem fagudvalg, der foretager den faglige vurdering af din ansøgning.

Ph.d.-udvalget og ph.d.-skolelederen kan høre fagudvalgene om faglige spørgsmål og enkeltsager.

Hvilke fagudvalg har vi?

Der er oprettet fagudvalg for hvert af ph.d.-skolens ph.d.-programmer under ph.d.-udvalget. Derudover er der et samlet for Statskundskab og Journalistik samt et tværgående fagudvalg.

Fagudvalget for Samfundsvidenskab er sammensat af formændene for de fire øvrige fagudvalg med ph.d.-udvalgsformanden som formand. Der er nedsat følgende fagudvalg:

Hvem er i fagudvalgene?

Fagudvalgene består af 3-5 repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende fagområde. Fagudvalgenes medlemmer er udpeget af ph.d.-udvalget efter indstilling fra institutlederne. Det pågældende fagområdes repræsentant i ph.d.-udvalget bør som udgangspunkt være medlem af og gerne formand for fagudvalget. 

Sidst opdateret: 13.12.2020