Skip to main content
DA / EN

Organisation

Hvad er en ph.d.-uddannelse?

Helt overordnet er ph.d.-uddannelsen en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling. Uddannelsen kvalificerer dig til, på internationalt niveau, at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor.  Du kan typisk søge om optagelse på ph.d.-uddannelsen efter endt kandidatuddannelse. Du gennemfører dit projekt med en eller flere vejledere og du vil som oftest blive tilknyttet det institut, hvor din hovedvejleder er ansat. Du vil blive en del af den forskningsgruppe, som din hovedvejleder er tilknyttet på instituttet. 

Uddannelsen gennemføres i henhold til gældende ph.d.-bekendtgørelse, som sætter rammerne for alle ph.d.-uddannelser i Danmark. Hertil har ph.d.-skolen under SAMF fastsat regler og retningslinjer, som er særligt målrettet ph.d.-studerende på Samfundsvidenskab.

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder en ph.d.-uddannelse på højeste faglige niveau, som dække en bred vifte af fagområder inden for Samfundsvidenskaber:

  • Erhvervsøkonomi
  • Journalistik
  • Jura
  • Samfundsvidenskab
  • Statskundskab
  • Økonomi

 

Ph.d.-studerende i centrum, men i centrum for hvad?

Som ph.d.-studerende er du en del af en organisation, hvor du under din ph.d.-uddannelse vil møde flere aktører, som danner rammen om selve ph.d.-uddannelsen. Dette er illustreret i neden stående model:

 

Ph.d.-skolen

Der findes én central ph.d.-skole under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ph.d.-skolen udgør den organisatoriske ramme for uddannelsen og ledes af ph.d.-skolelederen. Alle ph.d.-studerende på SAMF indskrives ved ph.d.-skolen.

Ph.d.-udvalg

Læs mere om ph.d.-udvalget og se udvalgets medlemmer

Klik her

Ph.d.-skolelederen

Læs mere om ph.d.-skolelederen

Klik her

Ph.d.-skolens sekretariat

Læs mere om ph.d.-skolens sekretariat og find kontaktoplysninger på ph.d.-skolens medarbejdere

Klik her

Ph.d.-koordinatorer

Find kontaktoplysninger på ph.d.-koordinatorerne

Klik her

Fagudvalg

Læs mere om fagudvalgene og deres opgaver

Klik her

Sidst opdateret: 11.05.2021