Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-udvalg

Som ph.d.-studerende har du indflydelse på, hvem ph.d.-udvalget består af. Du kan stemme kandidater ind i ph.d.-udvalget på det fakultet, du er ph.d.-studerende på. Ph.d.-udvalget har bl.a. indflydelse på, hvilke ph.d.-kurser der bliver udbudt og hvordan de studerende sikres de bedste vejledningsbetingelser. Kort fortalt arbejder ph.d.-udvalget med at kvalitetssikre ph.d.-uddannelsen. 

Ph.d.-udvalget består af fem repræsentanter for det videnskabelige personale og fem repræsentanter for de ph.d.-studerende, der vælges af og blandt disse.

Ph.d.-udvalget:

  • indstiller formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og næstformand blandt de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget til dekanen.
  • godkender ph.d.-kurser.
  • godkender ansøgninger om merit og dispensation.
  • udarbejder forslag til ph.d.-skolelederen om interne retningslinjer og vejledning.
  • udtaler sig om evaluering af ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolen, til ph.d.-skolelederen.
  • udtaler sig om sager af betydning for ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning, som dekanen eller den, som dekanen bemyndiger hertil, forelægger.
  • indstiller sammensætning af bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ph.d.-afhandlingen til dekanen.

Ph.d.-udvalgets medlemmer

Her kan du se en liste over medlemmerne af ph.d.-udvalget.

Klik her

Møder

Se indkaldelser og referater fra møderne i Ph.d. udvalget.

Klik her

Sidst opdateret: 24.05.2022