Skip to main content
DA / EN

Relevante bilag og blanketter

 

Relevante bilag og blanketter

Ansøgningsblanketten kan findes her

Krav til de forskellige projektbeskriver kan findes på siden Sådan søger du om indskrivning, her finder du også vejledninger til udarbejdelse af projektbeskrivelsen for de forskellige fagområder. 

Eksamensbevis inklusiv karakterer skal vedlægges som bilag til ansøgningen.

Det samlede omfang af videnformidling skal svare til mindst 300 arbejdstimer uanset den ph.d.-studerendes ansættelsesforhold, jf. ph.d.-skolens retninglinjer.

Udarbejdes af instituttets budgetmedarbejder. Du kan se en liste over institutternes budgetmedarbejdere nedenfor:

  • Institut for Statskundskab: Anette Schmidt
  • Juridisk Institut: Dorthe Carstensen
  • Institut for Virksomhedsledelse: Zameer Nasiri
  • Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse: Hanne Damkjær
  • Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi: Irene Nygaard
  • Økonomisk Institut: Astrid Holm Nielsen 
Indstilling til udpegning af hoved- og medvejleder som kan findes her.

Sidst opdateret: 19.07.2022