Skip to main content
DA / EN

Hvad er en ph.d.-uddannelse?

Hvad er en ph.d.-uddannelse?

Helt overordnet er ph.d.-uddannelsen en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling. Uddannelsen kvalificerer dig til, på internationalt niveau, at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor. Du kan typisk søge om optagelse på ph.d.-uddannelsen efter endt kandidatuddannelse. Du gennemfører dit projekt med en eller flere vejledere og du vil som oftest blive tilknyttet det institut, hvor din hovedvejleder er ansat. Du vil blive en del af den forskningsgruppe, som din hovedvejleder er tilknyttet på instituttet.

Uddannelsen gennemføres i henhold til gældende ph.d.-bekendtgørelse, som sætter rammerne for alle ph.d.-uddannelser i Danmark. Hertil har ph.d.-skolen under SAMF fastsat regler og retningslinjer som er særligt målrettet ph.d.-studerende indskrevet på Samfundsvidenskab.

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder en ph.d.-uddannelse på højeste faglige niveau, som dækker en bred vifte af fagområder inden for Samfundsvidenskaber:

  • Erhvervsøkonomi
  • Journalistik
  • Jura
  • Samfundsvidenskab
  • Statskundskab
  • Økonomi

Sidst opdateret: 19.11.2021