Skip to main content

Indlevering uden forudgående indskrivning

Indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning

Universitetet kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at en ph.d.-afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis universitetet vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en gennemført ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Ved indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning kan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet opkræve en afgift til dækning af udgifter forbundet med bedømmelsesudvalgets arbejde og afholdelse af ph.d.-forsvar.

Ansøgning om indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning skal ske på ph.d.-udvalgets blanket som skal ledsages af redegørelse for, hvordan forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med de krav, der i ph.d.-bekendtgørelsen stilles til ph.d.-uddannelsen med dokumentation for de aktiviteter, der nævnes i redegørelsen, samt en tro og love erklæring om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen tidligere har været indleveret til bedømmelse.

Ph.d.-afhandlingen skal indleveres elektronisk (PDF) til ph.d.-skolens sekretariat via e-mail (phdsek@sam.sdu.dk) følgende dokumenter som særskilte bilag:

  1. Ansøgningsblanket 
  2. Tro og love erklæring 

På anmodning fra ph.d.-skolelederen vurderer det respektive fagudvalg indledningsvis om ph.d.-afhandlingen kan tages under bedømmelse, og om forfatteren har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med ph.d.-bekendtgørelsens krav til gennemførelse af ph.d.-uddannelsen.

Såfremt afhandlingen kan tages under bedømmelse indstiller ph.d.-udvalget om sammensætning af bedømmelsesudvalget til dekanen. Ph.d.-skolens sekretariat underretter forfatteren om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Hvis forfatteren ikke har gjort indsigelse mod medlemmerne inden 1 uge, sender ph.d.-skolens sekretariat afhandlingen til bedømmelsesudvalget. Der gælder de samme regler for bedømmelsesudvalgets sammensætning og procedurer i forbindelse med forsvar af afhandlingen som ved bedømmelse af afhandlinger efter endt ph.d.-studieforløb.

Sidst opdateret: 11.05.2021