Skip to main content

Ph.d.-studerende ved Sundhedsvidenskab

Som ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan du tage din ph.d.-uddannelse inden for alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, teoretiske såvel som kliniske. Det kan være alt fra fx humanistisk sundhedsforskning og folkesundhedsvidenskab over hæmatologi og onkologi til neurovidenskab. 

Ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er indskrevet ved Ph.d.-skolen og er tilknyttet et af fakultetets forskeruddannelses-programmer, der omfatter de sundhedsvidenskabelige kerneområder. Du bliver også tilknyttet en forskningsenhed under et af de otte institutter. 

du finder flere informationer på de engelske sider

Sidst opdateret: 31.03.2020