Ph.d.-studerende ved Sundhedsvidenskab

Som ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan du tage din ph.d.-uddannelse inden for alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, teoretiske såvel som kliniske. Det kan være alt fra fx humanistisk sundhedsforskning og folkesundhedsvidenskab over hæmatologi og onkologi til neurovidenskab. 

Ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er indskrevet ved Ph.d.-skolen og er tilknyttet et af fakultetets forskeruddannelses-programmer, der omfatter de sundhedsvidenskabelige kerneområder. Du bliver også tilknyttet en forskningsenhed under et af de otte institutter. 

du finder flere informationer på de engelske sider

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies