Skip to main content

Vil du forske?

Hvis du har interesse i forskning er der således mulighed for at lave:

  • Kandidatspeciale
  • Prægraduat forskningsår
  • Enkeltstående studier
  • Ph.d.

Vi har et team, der  giver de bedste muligheder for at understøtte forskningen hele vejen fra protokolskrivning, dataindsamling, analyser til skriveprocessen. 
Hvis du er interesseret i at forske hos os eller gerne vil høre mere om mulighederne, er du meget velkommen til at kontakte afdelingens forskningsleder Claus Vanum.

Forskningsleder Claus Varnum
Claus Varnum

Ledende overlæge for forskning Klinisk lektor, Ph.d.

Send mail

Sidst opdateret: 20.10.2023