Skip to main content

"Hvem vil ikke gerne være med til forbedre den kliniske praksis til gavn for patienter og klinikere?”

Hvor længe har du forsket?

Jeg blev ansat som ph.d.-studerende i februar 2022.

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Jeg har igennem min 10-årige karriere som sygeplejerske altid haft fokus på forskning og udvikling og derfor altid været målbevidst og haft ambitioner om at gå ind i en forskningskarriere.  

Hvordan fik du ideen? / Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

Da beslutningen om at gå i gang med en ph.d. uddannelse var truffet, præsenterede forskningssygeplejersken på Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH mig for mulige ph.d. projekter, men de var ikke helt noget for mig. 
I sommeren 2021 blev jeg introduceret for min nuværende primær ph.d.- supervisor. Han stod netop med et spændende ph.d.-projekt og manglende en ph.d.-studerende. Projektet var egentligt uden for mit specialeområde, men ”when you know, you know…”

Kan du beskrive hvad din forskning handler om?

Mit ph.d.–projekt er et multicenter studie mellem Sygehus Lillebælt Vejle og Odense Universitetshospital OUH, Odense og Svendborg med tilknytning til Center for fællesbeslutningstagning. 
Projektets primære formål er at undersøge, hvorvidt brugen af en ”beslutningshjælper” er bedre end vores standard konsultation i forhold til at træffe en beslutning om behandling hos patienter med behandlingskrævende artrose i hofte eller knæ. Forskningsprojektet skal udføres i et tæt samarbejde med klinikere og indeholder en høj grad af patientinvolvering, hvilket derfor gerne skulle medføre en høj klinisk relevans for både klinikere og patienter. 

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

At være ph.d.-studerende er en vild "roller coaster ride", som spænder lige fra tilførslen af masser af spændende og positiv energi til de mere drænende og energifattige perioder. Det er derfor meget vigtigt for mig at have faglige og sociale relationer og netværksgrupper, hvor man kan diskutere og udveksle meninger, holdninger og erfaringer på tværs af forskellige forskningsområder og faggrupper.  
Derudover er forskning inden for et felt, hvor der er en høj grad af klinisk relevans, meget spændende og motiverende, for hvem vil ikke gerne være med til forbedre den kliniske praksis til gavn for patienter og klinikere?

Hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Som ny ph.d.-studerende er du meget uerfaren inden for forskningsfeltet og oplever ofte at stå overfor ukendte processer og metoder, som kræver at du træffer en beslutning.
Det er derfor yderst relevant og nødvendigt at arbejde, samarbejde og erfaringsudveksle med erfarne forskere hvis referenceramme og viden spænder bredt. Som uerfaren forsker er samarbejde og sparring en vigtig del af forskningslivet og giver mulighed for at udvikle ens egne kompetencer inden for forskningsfeltet. 
 
Ph.d.-studerende Trine
Trine Ahlmann Pedersen

Trine er sygeplejerske med speciale i ortopædkirurgi og ph.d.-studerende. Hun har en Master i Klinisk Sygepleje og har suppleret sin uddannelse med fag fra Cand.cur. og Cand.scient.san uddannelsen på SDU. Se Trines CV her.

CV

Sidst opdateret: 20.10.2023