Skip to main content

”Det er vigtigt for mig, at min forskning potentielt kan have positiv indflydelse på den kliniske dagligdag og behandlingen af patienter”

Hvor længe har du forsket?

Jeg har forsket siden 2015, hvor jeg havde et forskningsår på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Under lægestudiet opdagede jeg forskningsåret som en unik mulighed for at arbejde som forsker under kyndig supervision fra ældre kollegaer. Jeg tog derfor kontakt til Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, der tog mig under deres vinger. Da jeg senere skulle skrive speciale, tog jeg kontakt til Institut for Folkesundhed, der hjalp mig i gang med endnu et forskningsprojekt. Begge af ovenstående projekter endte med en udgivelse i et internationalt tidsskrift.
Under min kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus præsenterede min nuværende hovedvejleder mig for et spændende forskningsprojekt, som vi efterfølgende fik finpudset og godkendt som mit ph.d.-projekt. 

Hvordan fik du ideen?/Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

Jeg har altid syntes, at ortopædkirurgien var spændende, og da afdelingens forskningsansvarlige overlæge præsenterede mig for det, der senere skulle blive mit ph.d.-projekt, var det en oplagt mulighed for at videreføre min forskningsaktivitet efter lægestudiet og samtidig få et unikt kendskab til ortopædkirurgien.

Kan du beskrive hvad din forskning handler om?

Mit ph.d.-projekt er et samarbejde mellem ortopædkirurgien og psykiatrien og omhandler behandling med psykofarmaka hos patienter, der får en ny hofte eller et nyt knæ på grund af slidgigt. Dette er en spændende patientgruppe at undersøge, da studier indikerer, at patienter i psykofarmaka-behandling klarer sig dårligere efter operationerne. 

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

Jeg bliver motiveret af faglige diskussioner med mine vejledere og de andre ph.d.-studerende i gruppen. Det er meget berigende at diskutere komplekse problemstillinger med eksperter inden for forskellige områder. Det er desuden vigtigt for mig, at min forskning potentielt kan have positiv indflydelse på den kliniske dagligdag og herunder behandlingen af patienter.

Hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Erfarne forskere har en stor referenceramme, der er meget anvendelig når man som ung ph.d.-studerende bevæger sig rundt i et helt nyt forskningsfelt. Som ph.d.-studerende gør man mange ting for første gang, og det er en god og helt nødvendig støtte at have ældre kollegaer ved sin side hele vejen. Afslutningsvis er det interessant at opleve, hvordan man lige så langsomt bliver ekspert inden for ens eget lille forskningsfelt.
Ph.d.-studerende Simon
Simon Kornvig

Simon er læge og ph.d.-studerende. Han blev færdiguddannet sommeren 2020 fra Aarhus Universitet. Se Simons CV her.

CV

Sidst opdateret: 20.10.2023