Skip to main content

"Husk at lave små milepæle - det er vigtigt med små sejre i forløbet, så der er noget at fejre!"

Hvor længe har du forsket?

Jeg startede som ph.d.-studerende i juni 2020

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Det var en spændende mulighed, der pludselig bød sig. Gennem mit arbejde som fysioterapeut har jeg oplevet frustration ved mangel på evidens og viden omkring den måde vi behandler patienter og skader på. Det har været en stor drivkraft for mig i at begive mig ind i forskningens verden.

Hvordan fik du ideen?/Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

Ideen til mit projekt opstod i samarbejde med mine vejledere. Jeg har tidligere beskæftiget mig med patienter med forreste korsbåndsskader, hvilket er et område, hvor der er drevet meget forskning. Den eksisterende forskning handler dog mest som operationsteknik og behandling efter operation med nyt forreste korsbånd. Der er dermed et hul i forskningen, når vi snakker om HVEM der har brug for at blive opereret, og det vil vi bidrage til at fylde lidt ud. 

Kan du beskrive hvad din forskning handler om?

Mit ph.d.-projekt handler overordnet om at undersøge hvilke patienter, med et overrevet forreste korsbånd, der har brug for at blive opereret med et nyt forreste korsbånd efter først at følge et genoptræningsforløb. Jeg har flere projekter, der indgår i min ph.d.. Bl.a. laver vi et omfattende scoping review, hvor vi afdækker den eksisterende litteratur ifht. at finde patienter, der efter et genoptræningsforløb bliver opereret med et nyt forreste korsbånd. Herudover har vi oversat og tester et nyt spørgeskema til at vurdere fremgang i behandling samt resultatet af en behandling for patienter ,der har overrevet det forreste korsbånd. Disse to studier bidrager til et stort multicenter kohorte studie (MASCOT), hvor vi sammen med Ortopædkirurgisk Afdeling på Sønderborg Sygehus og OUH tester hvor godt en screeningsværktøj er til at vurdere behovet for operation af patienter med overrevet forreste korsbånd. Alt dette skal bidrage til at vi bedre og forhåbentligt hurtigere i patientens behandlingsforløb kan vurdere hvilke patienter der har brug for operation og hvilke der kan undgå dette.

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

At være ph.d.-studerende er en vild tur! Det er udfordrende, både fagligt men også personligt. Der kan være langt mellem opturene, så det er med at fejre alle sejre – store som små. Herudover er sociale relationer vigtige for mig, hvor man kan få gode råd, vejledning, støtte og en påmindelse om, at man ikke er alene om at synes, at det til tider kan være svært at være ph.d.-studerende. Herudover er der en kæmpe motivation i at drive forskningen og bidrage til det pågældende forskningsområde til gavn for vores patienter.  

Hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Det er afgørende, at man som ph.d. studerende har en god vejledergruppe omkring sig med de rette kompetencer. Som ph.d.-studerende begiver man sig ind i en helt ny verden og her er det af stor betydning, at man har dygtige og erfarne forskere omkring sig til at hjælpe med at navigere rundt. 

 
Ph.d.-studerende Kamilla Dessau Arp
Kamilla Dessau Arp

Kamilla er uddannet fysioterapeut og har arbejdet flere år som idrætsfysioterapeut og med ortopædkirurgiske patienter. Herudover har hun læst sin kandidat i Idræt og Sundhed ved SDU.

CV

Sidst opdateret: 20.10.2023