Skip to main content

"Den største motivationsfaktor er, at min forskning kan give ny viden og potentielt ændre den kliniske dagligdag, som kan komme til gavn for patienterne"

Hvor længe har du forsket?

Jeg har forsket siden 2019 med et mindre projekt til mit kandidatspeciale. I januar 2023 blev jeg ansat som ph.d.-studerende med mit nuværende projekt.

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

På den sidste del af lægestudiet fandt jeg ud af, at man som en del af sit kandidatspeciale kunne være en del af et mindre forskningsprojekt. En af mine medstuderende introducerede mig for et forskningsteam i Silkeborg som hjalp mig med det mindre forskningsprojekt, der endte ud i en videnskabelig artikel. Det vagte min interesse for forskningens verden og under min basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling i Vejle, opsøgte jeg derfor den forskningsansvarlige på afdelingen (min nuværende hovedvejleder), som introducerede mig for flere spændende projektideer, hvor en af disse ideer efterfølgende blev videreudviklet og godkendt som mit ph.d.-projekt.

Hvordan fik du ideen?/Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?
Ortopædkirurgien har altid fanget min interesse og efter at have snuset til forskningens verden under mit studie, var det en oplagt mulighed at kombinere de to verdener.

Kan du beskrive hvad din forskning handler om?

Jeg ønsker at undersøge, om patienter med en kunstig hofte af metal-metal kan have en øget risiko for at udvikle hjertesvigt. 
For omkring 20 år siden blev patienter med slidgigt i hoften tilbudt operation med en kunstig hofte med en metal-metal slidflade grundet en forventning om, at disse proteser havde en længere holdbarhed, samt en mindre risiko for at gå af led. Det har vist sig, at patienter med en kunstig hofte af metal-metal kan få forhøjede metalpartikler i blodet. Nogle studier viser, at forhøjede metalpartikler øger risikoen for at udvikle hjertesygdom, mens andre studier viser, at det ikke har betydning for udvikling af hjertesygdom. Det er derfor uvist, om der er en sammenhæng mellem kunstige hofter af metal-metal og risiko for udvikling af hjertesygdom, og om der i så fald er behov for at tilføje screening for hjertesygdom til det opfølgningsprogram som allerede er oprettet til patienter med en kunstig hofte af metal-metal.

Hvordan holder du gejsten/motivationen?
Den største motivationsfaktor er, at min forskning kan give ny viden og potentielt ændre den kliniske dagligdag, som kan komme til gavn for patienterne. Derudover er det meget givende at være en del af et dygtigt forskningsteam, hvor man kan udvikle egne kompetence inden for forskningens verden.

Hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Som helt ny ph.d.-studerende støder man ind i mange nye beslutningsprocesser, ansøgningsprocesser, arbejdsgange mv. Her er det enormt vigtigt at have ældre og erfarne forskningskollegaer at samarbejde og erfaringsudveksle med og på den måde udvikle ens egne kompetencer. 

Ph.d.-studerende Ida Paulsen Møller
Ida Paulsen Møller

Ida er læge og ph.d.-studerende. Hun blev uddannet fra Aarhus Universitet i januar 2020.

Sidst opdateret: 20.10.2023