Skip to main content

Igangværende forskningsprojekter

Formål

At undersøge, hvor godt et screeningsredskab (indeholdende spørgeskemaer og test af fysisk funktion) identificerer patienter, der efter 3 mdrs. kommunal genoptræning gennemgår operation for nyt forreste korsbånd eller fortsætter med genoptræning alene.

Samarbejdspartnere

Sønderborg Sygehus

Formål

At undersøge primært om der er bedret funktion inden for det første postoperative år efter en one-stage procedure sammenlignet med en two-stage procedure i behandling af den inficerede knæalloplastik. Sekundært at rapportere, om der er forskel i livskvalitet inden for 1 år efter behandlingen med hhv. one- eller two-stage procedure. Endelig rapporteres re-revisionsrater og mortalitet efter de 2 procedurer. 

Samarbejdspartnere

Multicenterstudie OUH

Formål

At undersøge om brugen en ”beslutningshjælper” er bedre end vores standard konsultation i forhold til at træffe en beslutning om behandling, hos patienter med behandlingskrævende artrose i hofte eller knæ.

Samarbejdspartnere

Multicenterstudie OUH

Formål

At indsamle blodprøver fra kræftfrie patienter, der kommer på Vejle Sygehus i en anden anledning. Blodprøverne skal bruges til at udvikle og optimere en analyse på en ny PCR-maskine på Biokemisk Afdeling, Som skal bruges til forskning inden for kræftområdet.

Samarbejdspartnere

Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Formål

At opnå viden om, hvilken type og mængde af psykofarmaka, der anvendes hos TKA/UKA/THA patienter, samt hvem der har opstartet behandlingen og varighed af denne.

Samarbejdspartnere

Lundbeckfondcentret

Formål

At undersøge effekten af Spinal Anæstesi sammenlignet med Generel Anæstesi (SAGA) på bedringen efter total hofte- og knæalloplastik.

Samarbejdspartnere

Hvidovre Hospital

Formål

At sammenligne en genoptræningsindsats for planlagte hofterevisionspatienter med fokus på at øge muskelstyrken over for en vanlig genoptræning.

Samarbejdspartnere

AUH

Formål

At undersøge den analgetiske effekt af kombinationer af paracetamol, ibuprofen og dexamethasone, målt på 24 timers postoperativt morfinforbrug eller THA.

Samarbejdspartnere

Multicenter

Formål

At belyse effekten af en "repeat-dose" glukokortikoidtablet i form af en 24 mg. dexamethason på post-operative smerter efter en primær total knæalloplastik. 

Samarbejdspartnere

Hvidovre Hospital

Formål

Formålet for VHS Cohort part I er at identificere relevante kliniske patientrapporterede samt registerbaserede prædiktorer for vedvarende skuldersmerter og nedsat funktion 1 år efter undersøgelse blandt patienter set til forundersøgelse i skulderambulatoriet.

Formålet for VHS Cohort part II er at udvikle to prædikative modeller til anvendelse i daglig klinik til optimering af behandlingsstrategi for patienter indstillet til operation eller konservativ behandling. 

Samarbejdspartnere

Fysio- og Ergoterapien, Vejle SygehusDu kan desuden læse om projekter fra afdelingens ph.d.-studerende her.

Sidst opdateret: 20.10.2023