Skip to main content

Samarbejdspartner - Hvad kan vi tilbyde dig?

Ved Forskningsenheden for Onkologi anser vi en multidisciplinær tilgang som en essentiel del af alle projekter, der gennemføres i afdelingen. Derfor søger vi at inddrage eksterne samarbejdspartnere i videst muligt omfang. På samme måde anser vi det som en del af vores forskningsforpligtelse at tilbyde onkologisk sparring og samarbejde til forskningsprojekter med onkologisk relevans, der udspringer fra andre enheder.

 

Ved enheden har vi erfaring med at samarbejde både med andre nationale og internationale forskningsenheder, afdelinger, institutter, hospitaler, private firmaer og organisationer, såvel som nationale og internationale faglige selskaber.

 

Forespørgsler om forskningssamarbejde eller behov for supplerende oplysninger, kontakt da vores forskningsleder: Henrik Ditzel

Sidst opdateret: 20.10.2023