Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Klinisk Forskningsenhed (KFE) varetager opsætning, undervisning, opfølgning og afslutning af alle behandlingsforløb, som følges i protokoller. Vi er endvidere - i samarbejde med lægerne - ansvarlige for afrapportering til medicinalfirmaerne.

Overordnet beskæftiger vi os med klinisk forskning inden for onkologien. Primært fase II og fase III undersøgelser med afprøvning af nye behandlingsformer mod solide tumorer hos voksne. Det være sig nye former for kemoterapi/biologiske behandlinger, strålebehandling og nye behandlings ­kombinationer. Især prioriteres forskning initieret af afdelingens egne læger, og projekter, hvor vi er involveret i forsøgenes design, planlægning og rapportering. Desuden er der et samarbejde med lægemiddel­industrien. Endelig har afdelingen et afsnit for eksperimentel behandling, hvor behandlinger gives i samarbejde med Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende eksperimentel kræftbehandling.

I de senere år suppleres de fleste protokoller med indsamling af biologisk materiale til molekylærbiologiske og biokemiske analyser med det formål at sammenholde disse resultater med behandlingseffekten. Her i Vejle har vi biomarkørprotokoller indenfor:

 • Lungecancer
 • Gastrointestinal cancer
 • Mammacancer
 • Gynækologisk cancer
 • Prostatacancer

KFE giver muligheden for at gå fra at have en god idé til at kunne gøre en forskel. Onkologien er inde i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at forbedre behandlingerne, og vejen til det går via forskning. KFE har eget kontor med alle faciliteter og er en veletableret enhed med speciale i at støtte klinisk forskning. Der er stor ekspertise indenfor:

 • De gældende regler for god klinisk forskning (Good Clinical Practice)
 • Krav om anmeldelser og godkendelser
 • Projektstyring
 • Dataindsamling
 • Kvalitetssikring
 • Databehandling
 • Præsentation

Forskningen foregår på afdelingens afsnit, dvs. Onkologisk Ambulatorium, Stråleterapien og Onkologisk Sengeafsnit.

Resultaterne af forskning på afdelingen publiceres i anerkendte internationale tidsskrifter. Desuden gives en række præsentationer ved nationale og især internationale kongresser.

Hos Kræftens Bekæmpelse kan du finde en oversigt over forskningsenhedens forsøgsbehandlinger, og du kan læse resumeer af forsøgene.

Forskerparken huser til stadighed ca. 10 ph.d. studerende, som alle er aktivt forskende i det onkologiske felt.

 

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 03.04.2023