Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Knap 6 millioner fra Novo Nordisk Fonden til hjælp til mennesker med afasi og deres familier.

Mere end 31.000 mennesker i Danmark har afasi som følge af et stroke. Fra at kunne kommunikere som alle andre, får de en sprogforstyrrelse med vidtrækkende kroniske konsekvenser. Det betyder, at personer med afasi ofte ikke kan fastholde jobbet eller deltage i socialt samvær og familielivet som før. Bevillingen skal bruges på at udvikle og teste hjælp til familier, der lever med afasi.

Lektor Jytte Kjærgaard Isaksen fra Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation, Professor Charlotte Overgaard fra Institut for Sundhedstjenesteforskning og forsknings- og udviklingsansvarlig neuropsykolog på Hammel Neurocenter, ph.d.Lars Evald har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Bevillingen skal gå til at udvikle tværfaglige værktøjer til at hjælpe personer med afasi og deres familier med at få så godt et liv som muligt, på trods af de kroniske vanskeligheder, som stroke og afasi ofte giver.

Afasi er en sprogforstyrrelse, som mange mennesker med stroke og andre erhvervede hjerneskader oplever. Mennesker med afasi får vanskeligt ved at kommunikere, og har svært ved at opretholde relationer, have et job og deltage i de fleste daglige aktiviteter, med det resultat, at mange med afasi får depression.

Afasi påvirker også den ramtes familie og venner. De oplever, hvordan manglen på kommunikation gør samvær, relationer og roller svært.

For at forebygge nogle af de mange negative konsekvenser bør rehabilitering efter afasi omfatte både personen med afasi og pårørende gennem hele behandlingsforløbet, både under indlæggelse og efter, når personen med afasi vender hjem Lige nu er det ikke tilfældet i Danmark, hvor behandlingen i højere grad gives alene til den ramte.

I projektet udvikles og testes en familieintervention, der kan anvendes i det danske sundhedssystem fra de tidlige faser, det vil sige lige når afasi har ramt familielivet, og hjælpe på vej til et godt familieliv på trods af tilstedeværelsen af afasi. Interventionen består af flere forskellige elementer, blandt andet information, træning i kommunikation med en person med afasi og familieterapi.

Familieinterventionen kan tilpasses sværhedsgraden af afasi og den ramtes familiestruktur. Familieinterventionen kan desuden leveres i trinvise faser i overensstemmelse med de aktuelle udfordringer, som familierne oplever.

Mød forskeren

Lektor Jytte Kjærgaard Isaksen er tilknyttet Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation

Se mere

Mød forskeren

Professor Charlotte Overgaard er tilknyttet Institut for Sundhedstjenesteforskning

Se mere

Redaktionen afsluttet: 16.06.2023