Skip to main content
DA / EN

Bevilling

3 millioner kroner til projekt, der skal styrke gymnasieelevers engagement i klima- og miljøspørgsmål

De nyeste rapporter om klimaforandringer fra FN's IPCC-panel har vist, at når unge er engagerede i klimaspørgsmål, påvirker det politikerne, så de i højere grad i støtter tiltag, der bekæmper klimaforandringer.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 03-11-2023

Professor Ane Qvortrup, Institut for Medier, Design og Uddannelsesvidenskab har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske midler til fri grøn forskning på 3 millioner kroner med projektet ”Øko-engagement og øko-dannelse”.

Hypotesen i forskningsprojektet er, at gymnasielevernes engagement understøttes af evnen til at indgå i vidensbaserede dialoger om klimaspørgsmål og -problemer. Tidligere studier har vist en sammenhæng mellem den evne og engagement i samfundsmæssige nøgleproblemer.

I projektet udforskes det, hvordan to velkendte undervisningsmetoder, der lægger vægt på elevinddragende dialog, påvirker gymnasieelevers forståelse af og engagement i klima- og miljøspørgsmål. De to metoder; enten gruppedialog uden direkte indgriben fra læreren eller klassebaseret dialog med lærerens aktive deltagelse, undersøges på tværs af 40 forskellige gymnasieskoler.

Nye undervisningsmetoder med praktisk og politisk effekt

Undersøgelsen vil ikke kun åbne nye videnskabelige horisonter, men udviklingen og testningen af undervisningsmetoder empirisk har også en direkte praktisk og politisk værdi. Bæredygtighed er et centralt opmærksomhedspunkt i gymnasierne, og projektet vil supplere eksisterende undervisningstilgange, så der bliver mulighed for at indfri et uudnyttet potentiale ved dialogiske undervisningsformer.

70% af en ungdomsårgang går i gymnasiet.

Projektet ledes af professor Ane Qvortrup, der er leder af Center for Gymnasieforskning og tilknyttet CUHRE . I projektet skal hun samarbejde med lektor Torben Spanget Christensen, Ph.d.-studerende Cæcilie Ketil Hejl, lektor Søren Sindberg Jensen, konsulent Caroline Schaffalitzky de Muckadell, konsulent Anni Nielsen samt førende internationale forskere på feltet.

 


Mød forskeren

Professor Ane Qvortrup er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Se mere

Redaktionen afsluttet: 03.11.2023