Skip to main content

Forskningsaktiviteterne indenfor aktiv og sund aldring bliver udført ved Center for Sund og Aktiv Aldring (CAHA: Paolo Caserotti), som er en del for MoB-enheden. Hovedformålet for centeret er at sikre en effektiv forbindelse mellem den basale forskning og implementering heraf, indenfor primær, sekundær og tertiær forebyggelse med fokus på at reducere funktionsnedsættelse og funktionstab og at øge livskvaliteten hos ældre borgere.

Centerets filosofi er at fremme en fysisk, mentalt og social livsstil, som er en væsentlig faktor for at opretholde en høj livskvalitet og leve et uafhængigt liv.

I praksis forsøger centeret at fremme fordelene ved en sund og aktiv aldring gennem tværfaglige, translationel forskning- og uddannelsesprogrammer i tæt samarbejde med offentlige og private sundhedsorganisationer, lokale firmaer og industri, og slutbrugere for at producere bæredygtige løsninger. Dette demonstreres via de mange projekter og aktive samarbejder med forskellige danske og internationale interessenter.

Den ønskede effekt af centerets arbejde er at implementere evidensbaseret og bæredygtig velfærdsinnovation indenfor primær, sekundær og tertiær forebyggelse for at optimere sundhedsydelser og at reducere sundhedsomkostninger for ældre borgere.

Kerneforskningsområder inkluderer: i) screening af vigtige risikofaktorer som er relateret til funktionsnedsættelse og funktionstab; ii) skrøbelighed; iii) måling af neuromuskulær, kardiovaskulær og fysisk funktion; iv) energiomsætning hos ældre; v) sensorbaseret og selvrapporteret fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd; vi) implementering af simple og komplekse handleplaner (f.eks. tung styrke- og powertræning, kombineret aerob, balance og styrketræning, øget fysisk aktivitet, reduktion af stillesiddende adfærd, optimering af kost) for at understøtte et godt og uafhængigt liv; vii) udvikling af modeller for adfærdsændringer og implementering af bæredygtige livsstilsændringer.

For ovenstående forskningsområder benytter centeret laboratorie og feltundersøgelser: i) biomekaniske metoder til måling af neuromuskulær og fysisk funktion (f.eks. kraftplatform, strength gauge, linear encoders); ii) direkte/indirekte iltoptagelse for kardiovaskulær funktion (f.eks. Douglas bag, online system, funktionelle test); iii) felttest af fysisk funktion (f.eks. Short Physical Performance Battery (SPPB)); iv) accelerometri, GPS og spørgeskemaer for måling af fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn; v) Double Labelled Water for måling af energiomsætning; vi) DEXA, D3-kreatin, Bioimpedance for måling af kropssammensætning; vii) måling af ernæring (f.eks. maddagbog, proteinscreener).

Vores målgruppe inkluderer præ-skrøbelige og skrøbelige forsøgspersoner, som er underernæret (f.eks. i forhold til protein), funktionsbegrænset ældre borgere, hjemmeboende borgere med en eller flere risikofaktorer for funktionstab (f.eks. inaktiv livsstil), plejehjemsbeboer, patienter som nyligt er udskrevet efter hospitalsindlæggelse.

En af centerets stærkeste kompetencer er at implementere store træningsinterventioner (f.eks. styrke- eller powertræning) for hjemmeboende ældre borgere med forskellige risikoprofiler.


Sidst opdateret: 19.10.2023