Skip to main content
DA / EN

Biomekaniske og neuromuskulære forskningsområder

En central del af MoB enhedens aktiviteter omhandler neuromuskulære og biomekaniske aspekter relateret til fysisk aktivitet og sundhed, hvorunder vi studerer forandringer i muskelmekanisk funktion, neuromuskulær aktivitet, krafttransmitterende væv (sener), bevægelsesmønster, ledbelastning, og postural balance som optræder ved træning, inaktivitet, immobilisering, aldring, træthed, skade og overbelastning i bevægeapparatet.

De nævnte forskningsaspekter involverer typisk anvendelse af flere målemetoder såsom kvantificering af maximal og/eller eksplosiv muskelkraft, muskelpower og postural balance under givne bevægelser, måling af neural muskelaktivitet (EMG), bevægelsesanalyse af ledvinkler og bevægelseshastigheder, samt måling og evaluering af muskel-sene-led belastninger ved forskellige typer af bevægelser (inverse dynamics analyse, isoleret vævsbelastning). Endvidere kvantificeres in-vivo sene-vævsstivhed.

Kerneområderne indenfor forskningsenhedens biomekaniske felt udgøres af (i) udvikling, validering og kvalitetssikring af biomekaniske og neuromotoriske analysemetoder, (ii) gennemførelse af biomekanisk-fysiologiske grundforskningsprojekter, samt (iii) gennemførelse af interventions- og træningsstudier samt kliniske studier med fysiologisk sigte, og hvor udvalgte neuromuskulære og biomekaniske aspekter undersøges dels til at få brugbare effektmål for den gennemførte intervention/træning og dels til at belyse involverede adaptationsmekanismer.

Sidst opdateret: 26.06.2023