Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

LUFTvej, Lungemedicinsk ForskningsTeam Vejle

Det overordnede formål med studier i LUFTvej, Lungemedicinsk ForskningsTeam Vejle, er at fremme forskning i behandling til patienten med lungelidelse, for på sigt at forbedre behandlingsmulighederne. I de seneste år bliver der især forsket inden for brugen af biologiske lægemidler. Biologiske lægemidler anvendes til behandling af forskellige sygdomme, herunder udvalgte lungesygdomme, når anden behandling har vist sig ikke at have effekt.

Derudover foregår der forskning i effekten af nyt inhalationsmedicin og tabletbehandling til patienten med lungesygdom. Gældende for de fleste studier er, at det er placebokontrollerede studier, hvor man som patient enten får det aktive lægemiddel eller placebo (lægemiddel uden medicinsk virkning). Både patienten og personalet er blindet, hvilket vil sige, at kun lægemiddelvirksomheden ved, hvilken patient der får hvilken behandling i studierne.

Endvidere har vi flere ph.d.-studerende som forsker inden for epidemiologiske og kliniske aspekter af lungemedicin herunder lungecancer. Løbende er der tilknyttet medicinstuderende til forskningsenheden. 

 

Læs vores forskningsstrategi

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 12.12.2023