Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Medicinsk forskning varetager forskning i forhold til diagnostik og behandling af en bred gruppe af intern medicinske sygdomme, og arbejder inden for onkologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi og palliation.

Medicinsk Forskningsenhed er tilknyttet Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, og beskæftiger sig med et bredt spekter af forskning inden for de medicinske, onkologiske, palliative og organisatoriske områder. Enheden er etableret i et samarbejde med Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Forskningsenhedens overordnede formål er at bidrage med ny viden til at sikre bedre behandling og pleje af multisyge patienter.

Forskningsenheden er tværfaglig med forskere, som har deres faglige baggrund i lægevidenskab, sygepleje, ernæring, organisationsudvikling m.v. Vi har klinisk, epidemiologisk og organisatorisk forskning inden for de medicinske og palliative områder. Herudover fokuserer vi også på forskning i telemedicinske løsninger. Enheden består både af ph.d.-studerende og seniorforskere med kompetencer i kvantitative og kvalitative metoder.

Publikationer

Her finder du en oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 08.06.2023