Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Forskningsgruppen er tilknyttet de kliniske afdelinger for mave-, tarm- og leversygdomme på Esbjerg Sygehus.

Forskningsgruppen er organiseret i tre undergrupper med hvert deres ekspertiseområde.

Hovedforskningsområderne er:

Aktuelt forskers der i:

PROMETHEUS

Formålet med projektet er blandt andet at opdage nye metoder til tidlig non-invasiv opsporing af ikke-alkoholisk fedtleverbetændelse. Projektet har indtil nu resulteret i opdagelsen af en diagnostisk markør, TREM2, der kan opdage ikke-alkoholisk fedtleverbetændelse med stor nøjagtighed. Fremtidigt fokus er på udvikling af diagnostiske og prognostiske algoritmer til risikostratificering af patienter i risiko for overvægtsrelateret leversygdom.

Projektet undersøger også sammenspillet mellem lever og fedtvæv og livskvalitet og hjertefunktion hos svært overvægtige personer.

Læs mere på:

Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity – ATLAS (sdu.dk)

FLASH - SDU

Livercare

LiverCare er et nationalt multicenter studie, hvor formålet  er at undersøge effekten af en tidlig palliativ indsats til patienter med fremskreden levercirrose.

Mind The Liver

Formålet med MindTheLiver at sikre bedre diagnostisk af hepatisk encephalopati, som er en hjernepåvirkning der optræder hos næsten 50 % af patienter med levercirrose

Aktuelt forskers der i:

  • Udviklingen af algoritmer for diagnostik og monitorering af inflammatorisk tarmlidelse
  • Udvikling og evaluering af kommunikationsværktøjer imellem patient og afdeling
  • Udvikling af markører for sygdomsaktivitet
  • Epidemiologiske studier vedr. vurdering af effekten af avancereret medicinsk behandling
  • Kolon kapsel kikkertundersøgelsens værdi i forbindelse med diagnostik af inflammatorisk tarmsygdom

Aktuelt forskers der i:

  • Diagnostik af forstadier til og kræft i tyk-og endetarm
  • Betydningen og behandlingen af jernmangel hos patienterne med tyk- og endetarmskræft

Publikationer

Her finder du en oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 25.04.2023