Skip to main content

Ph.d.-projekter

Aktuelle ph.d. projekter

Hovedvejleder: Ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, DVM, PhD, MPQM, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital
Medvejledere: Cheflæge, ph.d., Anette Holm,  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital samt Seniorforsker Anette M. Hammerum, SSI
Hovedvejleder: Lektor, cand.scient, ph.d. Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Medvejleder: Professor overlæge dr. med., ph.d., Jes S. Lindholt, Hjerte-, Lunge- og Karakirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 
Hovedvejleder:  Professor overlæge dr. med. Ulrik Stenz Justesen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder:  Afdelingslæge dr. med.  Thomas Vognbjerg Sydenham, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 
Hovedvejleder: Professor overlæge dr. med. Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejledere: Seniorforsker Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Professor overlæge Henrik Westh, Hvidovre Hospital

Afsluttede ph.d. projekter

Hovedvejleder: Seniorforsker Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder: Professor Lars Lund,  urinvejskirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital
Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl, Forskningsleder, speciallæge i almen medicin, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjeneste Forskning, Syddansk Universitet
Medvejledere: Malene Plejdrup Hansen, ph.d., post.doc. , læge, Line Bjørnskov Pedersen, ph.d., adjunkt, cand.oecon, René DePont Christensen, Statistiker, ph.d., Ulrik Stenz Justesen, overlæge, dr.med
Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Jens Brock Johansen, Afdeling B, OUH
Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Jens Cosedius Nielsen, Hjertemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshopsital, overlæge, ph.d. Lars Videbæk, Afdeling B, OUH, overlæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.Medvejleder: Seniorforsker, Ph.d. Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdelinge, Odense Universitetshospital.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Michael Kemp, Klinisk Institut/Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder: Ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, DVM, PhD, MPQM, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital; Overlæge, Ph.d., Chen Ming, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland; Professor, dr. med. Thor G. Theander Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), Københavns Universitet (KU); Overlæge, Ph.d., forskningslektor ved Syddansk Universitet, Ram Dessau, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Projektvejleder: Klinisk Lektor, Afdelingslæge, Ph.d. Sigurdur Skarphedinsson, Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. 
Medvejledere: Lektor, Per Moestrup Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Zoologi og Botanik, Københavns Universitet, Klinisk lektor, Ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, DVM, PhD, MPQM, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital.
Hovedvejleder: Overlæge dr. med. Ulrik Stenz Justesen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital .
Medvejledere: Professor overlæge dr. med. Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital  og Henrik Hasman, Statens Serum Institut.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder: Seniorforsker, Ph.d. Thomas Emil Andersen, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Virksomhedsvejleder: Lægelig direktør, MD, MSc Matthias Giebner, Falck Danmark A/S.  
Ekstern medvejleder: Overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, Elsebeth Tvenstrup Jensen, Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI)
Hovedvejleder: Professor, overlæge Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling
Medvejledere: Professor, overlæge Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital, Ass. Professor Andrej Trampuz, Lausanne; Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Vejle
Hovedvejleder: Lektor Karsten Skjødt, Institut for Molekylær Medicin, IMM - Cancer og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Professor, overlæge Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital.
Hovedvejleder: Professor dr. med. Jesper Boldsen, ADBOU, Antropologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut.
Medvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Projektvejledere: Afsnitsleder, seniorforsker, Ph.d. Eva Møller Nielsen, Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut, Afsnitsleder, seniorforsker, Ph.d. Steen Ethelberg, Epidemiologisk Afdeling, Statens Serum Institut.
Medvejleder: Lektor, Ph.d. Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Medvejledere: Professor, overlæge Peter Bjørn Licht, OUH; Centerleder, Lektor Peter Bollen Biomedicinsk laboratorium, SDU.
Hovedvejleder: Court Pedersen 
Medvejledere: Annmarie Lassen og Professor, overlæge, dr. med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Projektvejleder: overlæge, dr.med. Blenda Böttiger, SSI
Medvejleder: Overlæge, ph.d. Bente Olesen, KMA Hillerød
Hovedvejleder: Lektor Viggo Andreasen, Roskilde Universitet
Projektvejleder: Professor, overlæge Michael Kemp
Medvejleder: Fagchef, Ph.D. Katharina E. Olsen, Statens Serum Institut
Hovedvejleder: Professor Lis Adamsen, UCSF, Rigshospitalet
Medvejledere: Professor, overlæge Michael Rørth, Finsencentret, Rigshospitalet; Professor, overlæge Finn Gottrup, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg hospital; Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos.
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos
Projektvejleder/Medvejleder: Maike Benter, Nanon A/S; Peter Kingshott, iNANO Aarhus Universitet
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos og dr.med. Jette Elisabeth Kristiansen 
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos

 

 

 

Sidst opdateret: 09.10.2023