Skip to main content

Undervisning og vejledning

En del af forskerne i Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi er også ansat som Kliniske lektorer eller lektorer under Klinisk Institut, SDU og tager på den måde aktiv del i undervisningen og vejledningen af både medicinstuderende, biomedicinstuderende, farmaceutstuderende og studerende på Folkesundhedsvidenskab (se oversigt herunder). Herudover fungerer forskerne i Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi ligeledes som hovedvejledere og medvejledere for studerende, der laver bachelorprojekter, ISA projekter og kandidatspecialer hos os eller i samarbejde med virksomheder, andre afdelinger, institutter eller institutioner.

 

Medicinstudiet:

Bachelor-delen:

B8: Prøvetagning (Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse og praktiske procedurer)
B10: Angreb og forsvar
B11: Bachelorprojekt 

 

Kandidat-delen:

K1: Hjerte, luftveje, øre/næse/hals
K8: Kvinde, mor, barn
K10: Forberedelse til KBU
Profilfaget til klinikprofil, 5. semester, kandidaten 

 

Farmaceutuddannelsen:

Farmaci (blok om infektioner og behandling af disse)

 

Folkesundhedsvidenskab-uddannelsen:

Folkesundhedsvidenskab (modul om infektionssygdomme)

 

Biomedicinuddannelsen:

SU811: Molekylær Patofysiologi 

 

Biomedicinuddannelsen samt uddannelsen i Biokemi og Molekylær Biologi:

BMB543: Biomedicinsk Mikrobiologi 

Sidst opdateret: 20.10.2023