Skip to main content

Mission og vision

Mission og vision for Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi


KMAs forskning er samlet i Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi under Klinisk Institut, SDU: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/kliniskmikrobiologi 

 

Mission (Formålet med KMAs/FKMs forskning)

Forskningen i KMA skal medvirke til bekæmpelse af infektionssygdomme hos mennesker ved at tilvejebringe redskaber og viden, der kan forebygge, diagnosticere og behandle infektionssygdomme.

Vi arbejder for at tilvejebringe ny viden, som umiddelbart eller på sigt kan blive til gavn for det enkelte individ og for samfundet i lokalt og globalt perspektiv. 
Forskningen sigter på behandling og forebyggelse af infektionssygdomme på hospitaler og i det omgivende samfund. 
Forskningen bidrager til at skabe et inspirerende arbejdsmiljø, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i afdelingen. 
Forskningen bidrager til at sikre kvaliteten af afdelingens driftsfunktioner. 
Forskningen medvirker til at gøre afdelingen til en attraktiv samarbejdspartner for andre afdelinger og institutioner. 

 

Vision

Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi vil være kendt for nytænkende forskning, der udføres i et tværfagligt samarbejde, og som skaber værdi for både patienter, borgere og samfund.

 

- KMAs Forskningsudvalg, september 2023

Sidst opdateret: 20.10.2023