Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Forskningsenhed (FOHLK) under Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) markerer sig inden for klinisk, sundhedsøkonomisk, translationel og eksperimentel forskning.

 Enheden er hovedsæde for Cardiovascular Centre of Excellence (CAVAC) og er en del af Elite Centre for Individualised Treatment of Arterial Disease (CIMA) samt Odense Artery Biobank. Derudover samarbejder vi med flere institutter og afdelinger under SDU og OUH, samt har samarbejdspartnere regionalt, nationalt og internationalt.

Til enheden er tilknyttet professorer, adjungerede professorer, forskningslektorer, post docs., ph.d. - og forskningsårsværksstuderende, samt teknisk administrativt personale.

Forskningsinteresserede er altid velkomne til at kontakte vores forskningsenhed med henblik på deltagelse i projekter eller opbygning af egne projekter.

Publikationer

Her finder du en oversigt over vores publikationer

Forskningsprojekter

TeleGraft

PREPARE - Personalized Risk Estimation and Prevention of Cardiovascular Disease

Øvrige projekter og studier

ATLAAC-studiet er et randomiseret studie designet til at vurdere om der er behov for antikoagulerende behandling hos patienter med atrieflimmer efter kirurgisk aflukning af hjerteøret. 

Kontakt os her, for mere information: Kristina.gosvig@rsyd.dk / lars.riber@rsyd.dk

Projekt med afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, hvor vi tager diverse biopsier for at se på hvorledes forskellige lipider og proteiner spiller ind i hjertesygdomme i Centre for Individualised Medicine in Arterial Diseases

Kontakt os her, for mere information: lars.riber@rsyd.dk

LIMIT-studiet er et randomiseret studie i samarbejde med flere internationale centre designet til at vurdere om hvor stort et behov der er for antikoagulerende behandling hos patienter opereret med en mekanisk aortaklapsprotese 

Kontakt os her, for mere information: Lars.riber@rsyd.dk

Mekanisk cirkulationssupport til hjertepatienter med bredt samarbejde imellem kardiologer, anæstesiologer og hjertekirurger. 

Kontakt os her, for mere information: lars.riber@rsyd.dk

NORCAAD 2-studiet er et registerstudie, hvor alle patienter indlagt med aortadissektion indføres fra langt de fleste skandinaviske centre i et fælles register mhp. at optimere fremtidens behandling ud fra den samlede evidens.

Kontakt os her, for mere information: lars.riber@rsyd.dk

SALVAGE-studiet er et klinisk studie, der sigter mod at undersøge de genetiske modaliteter associeret med aortastenose samt de strukturelle påvirkninger, som denne tilstand har på hjertet. Dette gøre ved brug af fuld genome undersøgelser samt MR, CT og UL af hjertet.

Kontakt os her, for mere information: Lisa.Gundestrup@rsyd.dk / lars.riber@rsyd.dk

STARC studiet er et double-blindet randomiseret, kontrolleret studie, der sigter mod at evaluere effekten af statiner på incidensen af postoperativt atriefibrilleren efter kirurgisk aortaklapudskiftning.

Kontakt os her, for mere information: Lytfi.Krasniqi@rsyd.dk / lars.riber@rsyd.dk

Stembrace-studiet ser ind i mulighederne for stamcelle involvering i behandling af bl.a. hjertesygdomme, hvor vi er den hjertekirurgiske arm i OUHs frontlinje-center. 

Kontakt os her, for mere information: lars.riber@rsyd.dk


Sidst opdateret: 15.12.2023