Skip to main content
DA / EN

RoboTrainer-One

Baggrund

Projektet RoboTrainer-One har sit afsæt i SDU’s forskning og innovation inden for robotassisteret træning og velfærdsteknologi.
Projektets formål

Projektet vil gennem tværfagligt samarbejde arbejde med specialiseret træning gennem robotteknologi. Målet er, at RoboTrainer-One optimerer genoptræning og forebyggende træning – lige fra patienter på hospitaler til astronauter i rummet - bogstaveligt talt!

 

Ved at kombinere vores ekspertise inden for robotteknologi, træning, fysiologi og maskine/menneske interaktion, kan vi udvikle en demomodel, der i høj grad tager udgangspunkt i brugeren.

 

SDU’s RoboTrainer-teknologi bidrager til kan samfundet ved at forbedret brugernes livskvalitet; øge deres selvhjulpenhed; reduceret restitutionstid, undgå mindskning af muskel- og knoglemasse. Alt i alt betyder det lavere omkostninger på sundhedsbudgettet.

 

Projektets outcome

  • At udvikle og verificere en RoboTrainer demomodel, som vil blive testet på hospitaler og i rummiljøer.
  • At opbygge et langsigtet partnerskab og netværk for udvikling, udbredelse og kommercialisering af robotteknologi i træning

Kontakt

Projektleder: Anders S. Sørensen, Lektor, Mærsk McKinney Møller Instituttet

SDU-projektpartnere

Jørgen Maagaard, Lektor, Institut for Teknologi og Innovation

Per Aagaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik
Gitte Rasmussen, Professor, Institut for sprog og Kommunikation

Sidst opdateret: 12.01.2021