Skip to main content
DA / EN

Hæmatologisk Forskningsenhed (Odense)

Hæmatologisk Forskningsenhed (HFE-X) er aktiv inden for klinisk forskning i diagnostiske metoder og indgreb, herunder test af nye lægemidler, samt præklinisk, cellulær og molekylær genetisk forskning ved Hæmatologi-Patologi Forskningslaboratoriet (HPF). Vi har desuden en lang tradition for epidemiologisk forskning og kvalitativ forskning. Vores forskningsprojekter bliver i stigende grad tværfaglige.